18 av de 22 döda vargarna i Norge har fällts under licens- och skyddsjakt.
Foto: Statens naturoppsyn 18 av de 22 döda vargarna i Norge har fällts under licens- och skyddsjakt.

22 vargar har dött i Norge

Det senaste året, det vill säga under perioden den 1 juni 2019 till och med den 31 maj 2020, har 22 vargar registrerats som döda i Norge. Miljødirektoratet har sammanställt vad vargarna har dött av.

Dödsorsakerna för de 22 vargarna är:
• 12 vargar har fällts av licensjägare.
• 6 vargar har fällts under skyddsjakt.
• 2 vargar har blivit påkörda av bil.
• 1 varg har hittats död utan känd dödsorsak.
• 1 varg har skjutits i nödvärn.

27 dog året före
Under samma period 2018/2019 registrerades 27 vargar som döda i Norge.
I vinter har vargstammen i Norge bestått av 103–106 djur. 56 av dem har befunnit sig i helnorska revir, och 47–50 i reviren som delas med Sverige, vilket Jakt & Jägar har rapporterat tidigare.