Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i JRF, kritiserar att det endast blir licensjakt i januari på 24 vargar. Kvoten har fördelats på länen Gävleborg Värmland, Örebro och Västmanland.
Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i JRF, kritiserar att det endast blir licensjakt i januari på 24 vargar. Kvoten har fördelats på länen Gävleborg Värmland, Örebro och Västmanland.

24 vargar i licensjakten

Jägarnas Riksförbund överklagar

Det blir 24 vargar som får fällas i vinterns licensjakt, som startar den 2 januari. Det är tolv vargar i Gävleborg, sex Värmland och sex i Örebro och Västmanland tillsammans. Jägarnas Riksförbund. JRF, kommer att överklaga hos respektive länsstyrelse om att kvoten är för liten.

SLOPAD VARGJAKT I TVÅ ÅR

I juni 2019 kom beskedet att licensjakten slopades i januari i år eftersom inventeringen visat på cirka 300 vargar. Det var andra året på raken som licensjakten på varg ställdes in.
I januari 2018 var det licensjakt i totalt fyra vargrevir i Örebro, Dalarna, Värmland och Västmanland. Av totalt 22 tilldelade vargar fälldes 15 vargar. I Kindlareviret i Örebro län fälldes inte en enda varg.

JRF pekar på att riksdagen sedan 2013 har haft intentioner att sänka antalet vargar och att 170 vargar är det mål som måste uppnås i första hand.
– Det är beklämmande att se att Naturvårdsverket och länsstyrelserna så uppenbart struntar i riksdagens vilja, säger Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i JRF.
För JRF är 170 vargar ett första delmål i arbetet för att inte hysa några frilevande vargar i Sverige. Men att minska vargstammen kan ge lättnader i de områden som nu är hårdast drabbade av varg.
– Den hänsyn till landsbygdsbefolkningen, djurägare och jägare och de socioekonomiska faktorerna, som det skrivs så fint om i propositionen från 2013, har ännu inte blivit verklighet när Naturvårdsverket och länsstyrelserna fattar sina beslut, konstaterar Henrik Tågmark.

Kommer att överklaga besluten
JRF arbetar nu för att överklaga länsstyrelsernas beslut och även begära jakt i de län som inte beslutat om licensjakt, till exempel Dalarna.
Med hänsyn till vårens föryngringar, och de vargar som har dött under inventeringsperioden, är det en omfattande jakt som krävs för att riksdagens mål ska uppnås, anser JRF.

Illegal jakt bör inte vägas in
För JRF det också viktigt att de påståenden som vissa forskare kommit med kring illegal jakt inte ligger till grund för beslut om licensjakterna.
– När inga belägg eller bevis för någon omfattande populationsbegränsande illegal jakt finns får inte det ligga till grund för myndighetsbeslut som påverkar hundratusentals människor, säger Henrik Tågmark.
– Det ironiska är att följden av att länsstyrelserna tar hänsyn till en påhittad illegal jakt blir att en sådan jakt också legitimeras av länsstyrelserna som ett krav för att nå den population de eftersträvar, tillägger han.