En FDP-politiker i Tyskland kräver att det tillåts vargjakt i Tyskland som annars kan ha 25 600 vargar inom nio år.
Foto: Shutterstock En FDP-politiker i Tyskland kräver att det tillåts vargjakt i Tyskland som annars kan ha 25 600 vargar inom nio år.

25 600 vargar i Tyskland inom nio år

En jaktpolitisk talesman i den tyska riksdagen anser något måste göras åt den snabba tillväxten av vargstammen i Tyskland. Antalet vargar ökar med 35 procent årligen. 2029 kommer det att finnas 25 600 vargar i Tyskland, enligt en prognos.

Karlheinz Busen, jaktpolitisk talesperson i det liberala partiet FDP i förbundsdagen, varnar för prognosen om 25 600 vargar inom nio år.
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf, DBBW, är en officiell instans som följer vargutvecklingen. Enligt DBBW ökar vargstammen med 35 procent årligen.
Karlheinz Busen hänvisar till att det 2019 fanns 878 vargar. 2020 finns 1 624 vargar. Då kommer det år 2024 att finnas 5 500 vargar. Med samma ökningstakt är det 25 600 vargar 2029.

För låg siffra enligt tyska jägarförbundet
Men de tyska jägarna i Deutscher Jagdverband hävdar att årets siffror är för låga. De har hunnit bli föråldrade och vårens tillväxt har inte tagits med. Rätta antalet för i år är cirka 1 800 vargar, rapporterar Topagrar.
Eftersom den presenterade varginventeringen har inaktuella siffor tror det tyska jägarförbundet att det kan bidra till att den tyska befolkningen inte har förtroende för statistiken. 

Vill ha vargjakt
FDP-politikern Karlheinz Busen kräver att det snarast får ske beståndsreglerande åtgärder i form av jakt när det gäller vargstammen.
– Nuvarande skyddsåtgärder är verkningslösa. Djuruppfödarna tvingas se hur vargen tar deras djur utan att kunna göra något, säger Karlheinz Busen.
I Tyskland är vargen en skyddad skyddad, men vargen hotar till exempel de tyska vildhästarnas existens.  Busen pekar på Dülmenponnyn, en hästras som länge levt i vilt tillstånd i Westfalen.
Karlheinz Busen vill ha en diskussion om vilken skyddsstatus de tyska vargarna ska ha.
Även de tyska bönderna vill att antalet vargar begränsas.
Nu förekommer inte någon egentlig jakt på varg i Tyskland. Men 2019/20 dog 126 tyska vargar. 98 dödades i trafikolyckor och för resterande var det frågan om naturlig dödlighet eller illegal jakt.