Foto: Roger Arnefalk/Mostphotos Antalet vargar i Sverige har inte ökat, däremot har reviren spridit ut sig söderut.

450 vargar i Sverige i vintras

Antalet vargar i Sverige i vintras var i stort sett detsamma som vintern före, det vill säga 450 jämfört med 460 vargar. Det visar inventeringsresultatet som nu är klart.

Läs mer

– Vinterns inventering visade att det fanns ungefär lika många vargar som i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter. Inavelsgraden ligger i princip på samma nivå som tidigare år, säger Mona Hansers, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Vargstammen i Skandinavien inventeras årligen mellan den 1 oktober och 31 mars, och på samma sätt i Norge och Sverige. Det totala antalet vargar i Skandinavien i vintras beräknas till cirka 510 vargar. Populationens storlek beräknas utifrån antalet föryngringar, det vill säga valpkullar.

Enligt forskarna som gör beräkningarna fanns det 73,5 vargrevir i Sverige i vintras, när halva revir hade räknats bort eftersom reviren de ligger på gränsen till Norge. 43 av reviren bestod av familjegrupper och 30,5 av revirmarkerande par.

Fler vargar i söder

Spridningen söder ut har, som bekant ökat rejält. På gränsen mellan Kronobergs och Kalmar län finns ett nytt revir. Och i Skåne, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands och Södermanlands län har reviren blivit fler.

Samtidigt, påpekar Naturvårdsverket, har antalet revir i mellersta Sverige minskat. Flest revir per 100 000 hektar mark har fortfarande Örebro län, nu tätt följt av Södermanlands län, vilket Jakt & Jägare nyligen rapporterade.

Påverkar förvaltningen

Naturvårdsverket är nöjda, eftersom vargens spridning är i linje med rovdjurspolitikens intentioner, det vill säga att koncentrationen ska minskas där den är som tätast och att utbredningsområdet ska vara hela landet förutom den alpina regionen och Gotlands län.

– Antalet vargar påverkar på vilket sätt vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, om förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Vi kommer inom kort meddela om länsstyrelsernas beslutanderätt avseende licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.