Gunnar Håkansson, vice ordförande JRF Dalarna, Bo Svedin och Hanse Hansson, länsstyrelsen Dalarna, letar efter den saknade stressmotagaren i björnen. " > Gunnar Håkansson, vice ordförande JRF Dalarna, Bo Svedin och Hanse Hansson, länsstyrelsen Dalarna, letar efter den saknade stressmotagaren i björnen.
Gunnar Håkansson, vice ordförande JRF Dalarna, Bo Svedin och Hanse Hansson, länsstyrelsen Dalarna, letar efter den saknade stressmotagaren i björnen.

48 björnar får fällas i Gävleborgs län

Under höstens licensjakt på björn får 48 björnar fällas i Gävleborgs län. Det är en minskning med två björnar jämfört med förra året. Årets jakt har vissa restriktioner i vissa delar av länet.

Totalt får 48 björnar fällas i höstens licensjakt, som i år har vissa restriktioner. När 40 björnar fällts i länet får de återstående åtta endast fällas inom den del av Bollnäs kommun som ligger norr om Ljusnan, Ljusdals kommun väster om Ljusnan och i Ovanåkers kommun.
Länsstyrelsen påtalar även att det är problem med att många björnar jagas för länge med hundar under ett och samma tillfälle. Det gör att björnarna riskerar att bli överhettade under den långa jakten.
– Jag vet att björnprojektet forskar i detta och förhoppningsvis kan vi i framtiden anpassa bestämmelserna för hundanvändningen under björnjakten till forskningsresultaten, säger Sara Sundin på länsstyrelsen i Gävleborg.

Forskar på björnstress
Det skandinaviska björnprojektet forskar på hur björnar reagerar på stress och risken för överhettning när de blir jagade under en längre tid. 
Jakt & Jägares utsände var med under förra årets björnjakt, när en stor märkt björnhane sköts på Orsa finnmark av Bo Svedin från Orsa. Den björnen var märkt med två system – en GPS-sändare och en mottagare som registrerade stresshormon hos björnen.
När björnen blev inrapporterad till länsstyrelsens besiktingsman och denne fick veta att björnen var märkt utlöstes en febril aktivitet. Det konstaterades att björnen blev skjuten cirka 20 meter från sin dagleka och bedömdes vara helt ostressad av jägaren och den unga laikan som användes i jakten.
GPS-sändaren hittades av besiktningsmannen rätt omgående. Den andra mätaren hade vandrat i björnens kropp och hittades först när björnen slaktades.
Båda sändarna transporterades snabbt till björnforskarna som ivrigt väntade på att få se vilka uppgifter som fanns lagrade i dem.

”Forskningen ännu i sin linda”
Jakt & Jägare ringer forskaren Sven Brunnberg för att få veta hur långt forskningen kommit på ämnet hur björnarna upplever björnjakten.
– Den här forskningen är i sin linda ännu och vi har inte tillräckligt med fakta ännu för att kunna säga hur björnarna upplever att bli jagade under en längre tid. Du får återkomma senare för att få uppgifter i ämnet, säger Sven Brunnberg.
I bestämmelserna kring björnjakt påtalas också att upptag med hund vid åtel också är att betrakta som åteljakt och därmed absolut förbjudet.