Foto: Lars Johansson/Mostphotos 800 skarvar får fällas per år i tre år i Västernorrland.

800 skarvar får jagas per år i Västernorrland

För att förhindra allvarlig skada på fiske och för att skydda känsliga fiskbestånd har länsstyrelsen i Västernorrland beslutat om skyddsjakt på skarv. 800 skarvar får fällas per år till och med 2026.

Hittills i år har länsstyrelsen i Västernorrland inte fått in några ansökningar om skyddsjakt på skarv. Men det tror myndigheten beror på att den har meddelat att den har haft för avsikt att hantera frågan som förra året.

Då togs ett beslut om skyddsjakt på 1 100 skarvar. 139 fåglar fälldes.

Jakt på ungfåglar

Det beslut som nu har tagits gäller till och med år 2026. 800 skarvar får fällas per år i tre år.

Enligt villkoren i beslutet ska jakt på häckande skarvar undvikas och jakten ska i möjligaste mån ske efter ungfåglar.

Senast en vecka efter att skarv har fällts ska det rapporteras till länsstyrelsen.

Jakttider

Mellan den 15 april och 31 juli får jakten bedrivas för att förhindra skada inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap, samt inom fredningsområden för fisk och i vattendrag som mynnar i dessa.

Skyddsjakt får också bedrivas i havsområden med ett djup grundare än 3 meter mellan den 15 april och 10 juni samt den 1 augusti till och med den 31 december.

Skyddsjaktsbeslutet går att läsa här.