Foto: Mostphotos Närmare 17 miljoner delas ur från viltvårdsfonden, omkring hälften av dem tillfaller JRF.

8,9 miljoner ur viltvårdsfonden till JRF

Jägarnas Riksförbund, JRF, beviljas 8,9 miljoner kronor i organisationsbidrag ur viltvårdsfonden. ”Det visar att Naturvårdsverket anser att vi har en bra och solid verksamhet som gagnar jaktsverige”, kommenterar Per Wanström, generalsekreterare på JRF.

I dag kom beskedet från Naturvårdsverket om hur medel ur viltvårdsfonden fördelas. Jägarnas Riksförbund, JRF, tilldelas 8,9 miljoner – samma belopp som förbundet ansökte om och 500 000 mer än JRF fick 2021.

Per Wanström, generalsekreterare på JRF, konstaterar att beskedet var väntat och tillägger:

”Inger förtroende”

– Men vi är naturligtvis väldigt nöjda över att vi får det här bidraget. Det visar att det arbete vi utför via vår anställda personal och via våra regioner och lokalavdelningar inger förtroende.

Han fortsätter:

– Alla som verkar inom JRF ska sträcka på sig, ni ska veta att ni gör en bra insats som innebär stor nytta för de här pengarna.

Sammanlagt finns det 16,8 miljoner att dela ut ur viltvårdsfonden 2022 och nio organisationer har skickat in ansökningar om varierande belopp.

Inte slutbedömt

Förutom JRF tilldelas tre organisationer pengar: Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar får 300 000, Studiefrämjandet Riksförbundet får 297 600 kronor och Svenska Älghundsklubben 345 000 kronor.

Bland annat Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora, som ansökte om bidrag på 6 800 000 kronor, får avslag.

Svenska Rovdjursföreningens ansökan om 4 200 000 kronor har Naturvårdsverket ännu inte slutbedömt. ”Beslut fattas senare i anslutning med beslut för bidrag till ideella miljöorganisationer”, skriver Naturvårdsverket.