Länsstyrelsens beslut omfattar tre inriktningar av skyddsjakt
Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos Länsstyrelsens beslut omfattar tre inriktningar av skyddsjakt

900 skarvar får fällas i Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ger på eget initiativ tillstånd till skyddsjakt på max 900 storskarvar i Östersjön till och med den 30 november 2020. Beslutet omfattar tre inriktningar av skyddsjakt.

• Det handlar om skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap, som får bedrivas längs kusten av innehavare av yrkesfiskarlicens. Maximalt 400 skarvar får fällas mellan den 1 juni och 30 november med stöd av beslutet.
• Det handlar om skyddsjakt vid utsättningsplatser för fisk medgivna av länsstyrelsen. Vid dessa får jakten bedrivas sju dygn före och sju dygn efter respektive utsättningstillfälle av jakträttsinnehavare under perioden 1 juni–30 november. Maximalt 100 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
• Och det handlar om skyddsjakt i fredningsområden för fisk samt terminalfiskeområde. Där får innehavare av yrkesfiskarlicens, jakträttsinnehavare samt de som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen gällande jakt på allmänt vatten bedriva skyddsjakt mellan den 1 augusti och 30 november. Maximalt 400 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

Rapporteringsskyldighet
Rapportering via länsstyrelsens webbplats inom en vecka efter att skarv har fällts är en skyldighet för den som bedriver skyddsjakt.
Fler villkor finns att läsa i länsstyrelsens beslut.