Advokat Sven Severin, som företräder Karl Hedin, tycker att invändningarna mot hans kostnadsräkning är felaktiga. Den nedlagda tiden har varit nödvändig för att tillvarata klientens intressen, anser han.
Foto: Lex Advokatbyrå Advokat Sven Severin, som företräder Karl Hedin, tycker att invändningarna mot hans kostnadsräkning är felaktiga. Den nedlagda tiden har varit nödvändig för att tillvarata klientens intressen, anser han.

Åklagare ifrågasätter Hedinadvokater

På fredag kommer domen i målet mot Karl Hedin och hans medåtalade. Samtidigt meddelar Västmanlands tingsrätt om advokaternas ersättningsyrkanden ska godkännas – något som åklagare Lars Magnusson bestämt motsätter sig.

I skuggan av rättegången mot Karl Hedin pågår dragkampen om de närmare tre miljoner som försvarsadvokaterna har yrkat i ersättning.
Kammaråklagare Lars Magnusson har yttrat sig över anspråken, något som en åklagare får tillfälle att göra om beloppet överstiger 100 000 kronor. Han skjuter framförallt in sig på advokaterna Sven Severin, som företräder Karl Hedin, och Klas Bjuremark, som företräder AB Karl Hedin.

Betvivlar inte ”riktigheten”
Speciellt uppehåller han sig vid Sven Severins arbetsinsats och räknar samman att advokaten har suttit med vid förhör i tio timmar och 41 minuter och redovisat 13 veckors heltidsarbete.
Åklagaren skriver att han i och för sig inte har något skäl att ifrågasätta ”riktigheten i redovisningen”. Men ändå menar han att de båda advokaterna som arbetar vid samma byrå och har kopplingar till samma klient har ägnat sig åt onödigt dubbelarbete.

En nödvändig insats
– Jag har skrivit en mycket utförlig redogörelse. Utredningen har pågått under två och ett halvt år och min nedlagda tid har varit nödvändig för att tillvarata Karl Hedins intressen, säger Sven Severin till Jakt & Jägare.