Länsstyrelsernas naturbevakare, som bland annat patrullerar på snöskoter, kan rapportera om misstänkt illegal jakt. Men miljöåklagaren Christer B Jarlås klagar på att en del länsstyrelser inte arbetar aktivt mot jaktbrott.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsernas naturbevakare, som bland annat patrullerar på snöskoter, kan rapportera om misstänkt illegal jakt. Men miljöåklagaren Christer B Jarlås klagar på att en del länsstyrelser inte arbetar aktivt mot jaktbrott.

Åklagare pressar länen om illegal jakt

Sveriges länsstyrelser borde göra mer för att motverka tjuvjakt. Det anser miljöåklagaren Christer B Jarlås, som talat vid Vargsymposiet i Vålådalen.

Jarlås tror att det finns ett stort mörkertal beträffande tjuvjakt. Han tror att den illegala jakten ökar, enligt SVT Västernorrland.
Christer B Jarlås hävdar att polis och åklagare får information som indikerar att den illegala jakten sker mer organiserat än tidigare.
Han tycker inte heller att stödet från polisen och framför allt länsstyrelserna är tillräckligt som situationen är idag.
– Vi har ändrat skyddsjaktsbestämmelserna så man kan skydda sina tamdjur mot rovdjursangrepp, men ändå jagas det illegalt. Vad man ska göra mer vet jag inte, det verkar vara andra drivkrafter som ligger bakom än vad man tidigare trott, säger miljöåklagaren Jarlås till SVT Västernorrland.

”Beklämmande” dåligt av länsstyrelser
– Ännu värre är att ett antal av de länsstyrelser där man kan misstänka att den illegala jakten är vanligast har fått för sig att man inte ska arbeta aktivt för att förebygga den illegala jakten, vilket är beklämmande, tillägger Christer B Jarlås till SVT.
I Jämtland är Henrik Hansson, viltchef vid länsstyrelsen, med på att jobba mot illegal jakt.
– Vi kan absolut utveckla samarbetet för tillsynen bland annat med polisen, säger han till P4 Jämtland.
I Jämtland finns en treårsplan för att i ökad grad bekämpa illegal jakt. Samarbetet med andra myndigheter ska utvecklas. Länsstyrelsens naturbevarare har en viktig roll för att rapportera om misstänkt illegal jakt och bistå polisen, enligt Henrik Hansson.