Det är en boom för skytte och jakt. I USA är det akut brist på ammunition. Vista Outdoor räknar med att komma ifatt efterfrågan på patroner först långt in på nästa år. Det handlar om beställningar på cirka en miljard dollar som måste jagas ifatt.
Foto: Shutterstock Det är en boom för skytte och jakt. I USA är det akut brist på ammunition. Vista Outdoor räknar med att komma ifatt efterfrågan på patroner först långt in på nästa år. Det handlar om beställningar på cirka en miljard dollar som måste jagas ifatt.

Akut brist på ammunition i USA

Vista Outdoor, moderbolag i USA för flera ammunitionstillverkare som Federal och CCI, klarar inte att leverera patroner. Det är brist på ammunition långt in på 2021. I Sverige har dock Interjakt lyckats ha ammunition på lager med undantag för tidigare brist på sporthagelpatroner.

Enligt Christopher Metz, VD för Vista Outdoor, går det helt enkelt inte att möta all ökad efterfrågan på ammunition. Just nu måste bolaget försöka jaga ikapp beställningar som motsvarar ett helt års orderingång.
– Det rör sig om cirka en miljard dollar. Det här utan motstycke för vårt bolag och vi ser att det blir en stor efterfrågan även i fortsättningen, säger han till American Rifleman.

6,2 miljoner nya skyttar under 2020
Enligt Christopher Metz handlar suget efter allt mer ammunition om att det under 2020 kommit in 6,2 miljoner nya skyttar.
– Det är mer än två gånger fler nya skyttar jämfört med den tidigare vågen. Det verkar fortsätta att de säljs slut på skjutbanorna och att kurserna i säker vapenhantering är fullbokade över hela landet, kommenterar han.
Det har kommit in både fler kvinnor och färgade i skyttesporten, konstaterar Christopher Metz.

Fler jagar under pandemin
Det finns även rapporterar om att allt fler börjat jaga i USA på grund pandemin.
För att försöka möta all efterfrågan på ammunition har Vista Outdoor köpt en ammunitionsfabrik av Remington Outdoor i Lonoke i delstaten Arkansas. För att skruva upp produktionen till full kapacitet kommer de 300 anställda som friställts av det tidigare ägarbolaget att ombes komma tillbaka för att förstärka de 400 som finns kvar i fabriken.

Interjakt i Sverige har patroner i lager
Att fler är ute i jaktmarkerna och på skjutbanorna även i Sverige. Coronatiderna har gett ett allmänt försäljningslyft i de svenska jaktbutikerna.
Interjakt-butikerna har haft en kraftig ökning av försäljningen av ammunition, främst på grund av ökat övningsskytte. Det har gjort att det i en del butiker varit svårt att få tag på sporthagelpatroner från Spanien och Italien.
– Nu har vi gott om ammunition på lager, både för jakt och övning. Det har varit en del sena leveranser tidigt på hösten, men nu är lagret fullt, säger Jonas Ås, VD för jaktkedjan Interjakt.