Älgarna blir fler i stormens spår

I Jönköpings län växer älgstammen ovanligt mycket. Orsakerna är dels att skogarna föryngras och erbjuder mycket mat, dels att jägarna skjuter färre älgar. Det talas om att älgbeståndet kanske är det största sedan i slutet av 80-talet.

– Vi har en stark stam, vi har fler älgar i den än vad vi långsiktigt kan ha i det här länet, säger Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen, till Sveriges Radio Jönköping.

Efter stormarna Gudrun och Pär lämnades stora tomma ytor i skogarna. På dem växer nu ny skog fram och sly, unga buskar och träd erbjuder älgarna mycket att äta. Dessutom har jägarna i länet under några år låtit bli att skjuta så mycket älg.
”För många hondjur”
– Jägarna har varit försiktiga och måna om att förbättra kvaliten i stammen och då har vi fått för många hondjur som föder kalvar, berättar Ingemar Sjöberg för SR Jönköping.
Nu måste jägarna börja skjuta av lite hondjur för att minska antalet kalvar som föds. Älgstammen riskerar annars att bli för stor.
– Det tär på näringarna, framför allt skogsproduktionen och så ökar trafikolyckorna och det ställer till mycket lidande, säger Ingemar Sjöberg till SR Jönköping.