– Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.
Foto: Fredrik Widemo & Susanna Bergström, SLU – Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Älgjakten ger inte fler viltolyckor

Älgjakten får inte fler älgar att korsa våra bilvägar. Däremot brunsten och älgtjurarnas sökande efter en partner. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Forskarna vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö har utrustat 172 älgar med gps-halsband och under tio år undersökt om älgarna rörde sig mer och passerade vägar oftare under älgjakten och brunstperioden jämfört med andra tider under hösten, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Korna mindre aktiva under hösten
– Vi såg att älgkorna blir mindre aktiva under hösten och verkar inte påverkas av jakten eller brunsten. Älgtjurarna däremot rör sig mer från mitten av september till början av oktober och passerade vägar oftare under brunstperioden men inte under jaktperioden, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.
Under perioden då älgtjurarna rörde sig mer hade jakten i södra Sverige inte startat, och i många län i norra Sverige råder jaktuppehåll under brunstperioden.
Brunstperioden startar tidigare i södra Sverige än i norra. Och enligt viltolycksstatistiken ökar antalet älgolyckor under september och oktober söder om Dalälven. I norra Sverige börjar antalet olyckor att öka under hösten och fortsätter sedan att öka under hela vintern.

Älg och människa samtidigt på vägarna
Anledningen är älgtjurars ändrade rörelsebeteende på grund av brunstperioden, men också att älgarnas och människans aktivitetsperioder sammanfaller. När vi åker till och från jobbet på hösten är det ofta gryning och skymning. Det är också då älgarna vill korsa vägar.
Tidigare SLU-forskning visar att jakten också påverkar älgarnas rörelser tydligt men kortvarigt. Jakten får dock inte fler älgar att passera bilvägar.