Foto: Hans Andersson

Förbundsordförande Solveig Larsson får applåder efter sitt anförande vid årsmötet med distriktet i Östergötland. Distriktsordföranden, Peder Grankvist, är i full färd att plocka fram tackgåvan som han hade gömt bakom bordet.

Älgjakten och vargfrågan i fokus för Östergötland

– Sverige är ett märkligt land. Det blev större rubriker i tidningarna när det gällde jakten på 27 vargar, än jordbävningen i Haiti med flera hundra tusen döda. Det konstaterade förbundsordförande Solveig Larsson när hon deltog i årsmötet för JRF-distriktet i Östergötland.

Det var näst intill fullsatt i församlingshemmet i Bankekind. En bidragande orsak till detta var säkert att Solveig Larsson, förbundets ordförande, deltog vid årsmötet.

Valen på stämman gick i huvudsak i omvalens tecken.
Nominerade till länsstyrelsens nya viltförvaltningsdelegationen blev Hans-Ove Strömberg och Christer Andersson.
Hur sedan tillsättandet av ledamöterna blir i slutändan var fortfarande oklart på mötet.
Nya vapenskåp krävs
Preben Garner rapporterade från ett möte med Rikspolisstyrelsen. Någon ytterligare dispens för ej godkända säkerhetsskåp blir inte möjligt efter årsskiftet. Därför gäller det för många jägare att skaffa ett nytt vapenskåp under 2010.
Förutom att Solveig Larsson presenterade sig för deltagarna kom hennes anförande i huvudsak att handla om tre ämnen, älg, varg och de nya viltvårdsdelegationerna.
– Vi har sagt definitivt nej till att vuxen älg endast ska få fällas inom älgskötselområden, deklarerade Solveig Larsson.
En ståndpunkt som hon tyckte sig känna att även Svenska Jägareförbundet har anammat.
Hon lovordade hur jägarna skött vargjakten på ett alldeles utomordentligt sätt, när de tillsammans genomförde den jakt som riksdagen i demokratisk ordning beslutat om.
Frågan om vargflytt
I fråga om att flytta in nya vargar för att öka den genetiska mångfalden framhöll hon att JRF står fast vid det yttrande man gemensamt lämnade in i april 2009.
Det innebär ett nej till vargflytt innan fem år har gått.
Beträffande den smala genetiska basen utgick hon från sin egen utbildning på området när det gäller tamdjur.
Solveig Larsson konstaterade att det är en oerhörd skillnad på avel bedriven inom detta område och vilda populationer, som utvecklas på naturens villkor.
– Vitsvanshjortens utveckling är ett slående exempel på hur bra det fungerar i naturen, kommenterade hon.
Avslutningsvis fastslog Solveig Larsson att det är av yttersta vikt att båda jägarorganisationerna blir representerade i viltvårdsdelegationerna, när det finns ett uppdrag att informera om dessa frågor ute bland landets jägare.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...