Ett givet läge för Alliansen och Sverigedemokraterna att slopa polisens vapenlicensansvar sprack i justitieutskottet.
Foto: Shutterstock.com Ett givet läge för Alliansen och Sverigedemokraterna att slopa polisens vapenlicensansvar sprack i justitieutskottet.

Alliansen sprack i vapenlicensfrågan

En given majoritet i riksdagens justitieutskott för att slopa polisens ansvar för vapenlicenser sprack. Samtliga allianspartier stod inte bakom förslaget att flytta över licenshanteringen till en ny viltmyndighet.

Riksdagens justitieutskott behandlade under veckan som gick en rad motioner som rörde
vapenlagstiftningen och hanteringen av vapenlicenser. Mestadels blev det bakslag
för vapenägarna. En rad konkreta förslag om förbättringar röstades ner.
Däribland förslaget om att ta ifrån polisen licenshanteringen. Däremot antogs, med stöd av Sverigedemokraterna, motioner från Allianspartierna att se över lagstiftningen för att underlätta för jägare samt om att renodla polisens verksamhet.

Moderaterna fick inte gehör 
Moderaterna, med Sten Bergheden från Skaraborg i spetsen, hade lagt flera förslag som syftade till att komma till rätta med vapenlicenskaoset. 
Bland annat föreslogs att slopa polisens ansvar för vapenlicenshanteringen och flytta handläggningen till en ny viltmyndighet.  
Att polisen, som en följd av de utdragna handläggningstiderna och den rättsosäkra och godtyckliga processen, skall fråntas licenshanteringen har även varit ett krav från jägar- och skytteorganisationerna.

Ville ha utökad vapengarderob 
Dessutom ville moderaterna förenkla reglerna för utlåning av vapen, göra det möjligt för handlare att administrera byten av jaktvapen för personer som redan har jägarexamen samt utöka jaktvapengarderoben.
Förslagen stötte emellertid på patrull i justitieutskottet. Moderaterna fick inte ens med sig alla de övriga allianspartierna på förslagen. Däremot fick de stöd av Sverigedemokraterna. 

Hade kunnat köra över regeringen 
Regeringspartierna har inte ens med stöd av vänsterpartiet majoritet i utskottet. Därmed hade Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna kunnat köra över regeringen.
Vidare avslogs ett förslag från Sten Bergheden (M) om att avskaffa begreppet ”synnerliga skäl” ur vapenlagstiftningen till förmån för ”särskilda skäl”. Begreppet har på senare år kommit att utnyttjas av polisen för att på sina håll i landet införa nya och mycket mer restriktiva krav för att bevilja vapenlicenser och därmed ställt till stora problem framförallt för skyttar. 

Även SD vill ha nyordning 
Även Sverigedemokraterna hade lagt flera förlag om förenklingar för jägare och skyttar. Bland annat föreslog även SD att delar av licenshanteringen skulle kunna skötas av handlare och att vapengarderoben borde utökas. SD motionerade även om att replikor av mynningsladdare, precis som originalvapen av denna typ, skulle bli licensfria. Även dessa förslag röstades ner.

Biföll att underlätta för jägare 
Utskottet biföll däremot, med stöd av Sverigedemokraterna och Alliansen, en motion från M, FP,
KD och C att vapenlagstiftningen skall ses över för att underlätta för jägare. Från samma partier antogs även en motion om att polisens verksamhet skall renodlas.
Bland annat föreslogs att ”viss tillståndsgivning” skall tas ifrån polisen. Av förslaget framgår dock inte om licenshanteringen omfattas av detta. Utskottet konstaterar dock att licenshanteringen inte har fungerat. Men utskottet anser samtidigt att de åtgärder som polismyndigheten utlovat skall lösa problemen.

Utskottets förslag skall tas upp i riksdagens kammare för omröstning senare i år. 
Utskottsbetänkandet återfinns här: