Inga Ängsteg på Viltskadecenter konstaterar att vargattacker mot jakthundar minskar under snörika vintrar eftersom jaktsäsongen då blir kortare.
Foto: Marie Pott Inga Ängsteg på Viltskadecenter konstaterar att vargattacker mot jakthundar minskar under snörika vintrar eftersom jaktsäsongen då blir kortare.

Allt fler tamdjur tas av varg

Antalet skador på tamboskap förorsakade av varg ökade kraftigt under 2011 efter en nedgång under föregående år. Även angreppen på hund ökade under förra året. Sammanlagt dödades, skadades eller saknas 43 hundar efter vargangrepp.

Det framgår av den senaste statistiken från Viltskadecenter som just sammanställts.
De flesta vargangreppen på hund skedde i Dalarna, där fem hundar dog och nio skadades. I Värmland dödades sju hundar och fyra skadades. En hund saknas fortfarande efter att han angripits av varg.
Enligt statistiken skedde en markant nedgång i antalet hundar som angreps av varg under 2010 för att sedan öka kraftigt igen under förra året.

Kortare jaktsäsong
– Förklaringen till att antalet vargdödade hundar minskade under 2010 var vädret, som gjorde att jaktsäsong blev mycket kort. På vissa håll fick man snö redan i oktober och det omöjliggjorde mycket av löshundsjakten, säger Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter.
Hon menar att statistiken inte säger så mycket om vargen benägenhet att angripa hundar då vargförekomsten på många håll gjort att jägarna helt enkelt inte vågat släppa sina hundar.
På andra håll har jägare släppt sina hundar, men först efter att man vidtagit skyddsåtgärder som att spåra av marken för att försöka utröna om det finns varg i området.

Nya varglän drar upp siffrorna
När det gäller antalet dödade får ar det 449 stycken som dödades, skadades eller saknas efter vargangrepp under 2011.
Det var framför allt vargarna i de ”nya” varglänen Östergötland, Kalmar och Kronobergs län som drev upp statistiken. I Östergötland angreps 111 får, i Kalmar 44 och i Kronoberg var det 41 får som dödades, skadades eller som saknas.
De båda vargarna som härjade i fårbesättningarna Östergötland och Småland under förra året avlivades senare efter beslut om skyddsjakt.