Helén Pettersson, socialdemokraternas rovdjursansvariga politiker, har inget emot vargjakt i vinter. Men S är emot import av varg till Sverige.
Helén Pettersson, socialdemokraternas rovdjursansvariga politiker, har inget emot vargjakt i vinter. Men S är emot import av varg till Sverige.

Allt talar för vargjakt i vinter

Regeringens rovdjursproposition har antagits av miljö- och jordbruksutskottet, vilket med största sannolikhet betyder vargjakt i vinter samt ett tak på 210 vargar i landet. I stort är även socialdemokraterna med på regeringens proposition.

Socialdemokraternas viktigaste invändningar mot propositionen handlar om vargarna. I synnerhet vänder man sig mot import av öststatsvargar för att snabbt förbättra den genetiska statusen i vargstammen.
– Vi tycker helt enkelt inte att man ska gå så snabbt fram. Det räcker om vargstammens genetiska status förbättras på 20 år. I det sammanhanget tycker vi också att det är onödigt att låsa sig till ett tak på 210 vargar. Istället vill vi behålla etappmålet på 200 vargar, som en minimigräns, säger partiets jakt- och rovdjurspolitiska talesperson, Helén Pettersson.
– Vi stöder regionaliseringen av vargpolitiken och det måste ju rimligen vara tillåtet för en region att ha fler vargar om man lokalt gör den bedömningen.

Naturlig invandring
Partiet kan förvisso tänka sig omflyttning av vargar inom landet. Däremot reserverar man sig mot importplanerna och trycker istället på att man i första hand ska underlätta naturlig invandring.
– Vi bör helt enkelt bli bättre på det vi redan gör i dag. Sändarmärk invandrade vargar i norr och försök följa dem, och bana väg för dem, ner till den befintliga vargstammen, säger Helén Pettersson.
Hon är förvånad över propositionsförslaget om vargimport eftersom det i själva verket inte finns någon grupp i rovdjursdebatten som drivit den frågan, varken miljöorganisationerna eller jägarorganisationerna.
– Det blir dyrt och det skapar en rad nya problem, med karantän och vargar som blir vana med människor. Och var ska man placera ut dem, vem ska ta emot dem? Det snarare sänker förtroendet för rovdjurspolitiken.

Inget emot jakt
Att det nu sannolikt blir jakt på varg har hon och socialdemokraterna emellertid inget emot. Och när propositionen ska debatteras, och förhoppningsvis antas, i riksdagen 21 oktober kommer socialdemokraterna i stort att stödja förslaget, med bland annat de nämnda reservationerna.
Partiet har också lagt några mindre tilläggsförslag och reservationer. Bland annat vill partiet differentiera straffskalorna för jaktbrott och se över jaktlagstiftningen. Man avvisar planerna på ett sydligt informationscentrum för rovdjur och föreslår istället att man satsar på de båda som redan finns, i Orsa och Järvsö.
Partiet vill också ge mer pengar till Naturvårdsverket för att följa upp regionaliseringen, samt efterlyser ett utökat nordiskt samarbete i rovdjursfrågorna.

”Vi är tydliga”
– Vi tycker vi är ganska tydliga med det här. Jag är lite förvånad att vi inte inbjöds och fick vara med på den här propositionen, för skillnaderna mellan Alliansen och Socialdemokraterna är så pass små att vi borde ha kunnat prata ihop oss och bli eniga. Det hade varit bättre, säger Helén Pettersson.
• Men är det inte så att ni, vid en eventuell valseger nästa höst, lämnar de här frågorna till era samarbetspartners, vänstern och miljöpartiet, mot att de ställer upp på traditionella socialdemokratiska hjärtefrågor?
– Nej. Jag får ofta den frågan och den kritiken mot den tidigare s-regeringens politik har fått för stor betydelse. Det finns trots allt en anledning till varför det finns olika partier; vi är nämligen inte överens om allt. Och skulle vi vilja sälja bort den här frågan borde vi kanske ha gjort det nu. Men så är inte fallet, svarar Helén Pettersson, som tillägger:
– Jag tror en del jakt- och rovdjursdebattörer underskattar socialdemokraterna. Många av våra kärnväljare kommer just från glesbygd och är jägare. De är drabbade av rovdjursstammarna.

Enig allians
På den punkten bekräftar Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiske talesman, splittringen inom oppositionen. Även han konstaterar att socialdemokraterna står relativt nära Alliansens förslag, till skillnad från Miljöpartiet och Vänstern.
– Men frågan är vad som sker i en politisk situation där S ska samarbeta med V och MP. Jag kan för min del konstatera att allianspartierna är helt eniga i den här frågan, säger Bengt-Anders Johansson.
Han utgår nu från att Naturvårdsverket och andra berörda organisationer snabbt kommer igång med planeringen och genomför de politiska ambitionerna, så snart beslutet är fattat av riksdagen.
– Jag tror på vargjakt i vinter. Det är en förutsättning för trovärdigheten, säger han.