Mannen som hade vunnit den första upphandlingen kunde inte delta i den andra eftersom hans jakthundar är registrerade på hans fru.
Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Mannen som hade vunnit den första upphandlingen kunde inte delta i den andra eftersom hans jakthundar är registrerade på hans fru.

Anbudsbråk om kommunalt jaktjobb

Upplands Väsby kommuns upphandling av viltvårdstjänster har överklagats till förvaltningsrätten. En person på anbudssidan anklagar kommunen för vänskapskorruption.

Det är Vi i Väsby som har varit i kontakt med mannen. Han menar att kravställningen i upphandlingen har utformats för att blockera konkurrenterna så att ”rätt” person ska vinna.

200 000 kronor per år
Upplands Väsby kommun har bestämt sig för att viltvårdstjänsterna ska köpas in. Kostnaden beräknas till cirka 200 000 kronor per år.
En första upphandling avbröts med motiveringen att endast två giltiga anbud hade kommit in. I den andra upphandlingen ändrades kraven på flera punkter, bland annat skulle leverantören inte bara ha tillgång till godkänd jakthund utan äga den.

Kunde inte delta
Tre personer lämnade in anbud. Mannen som hade vunnit den första upphandlingen kunde dock inte delta eftersom hans jakthundar är registrerade på hans fru. I stället vann mannen som kom tvåa i den första upphandlingen, trots att hans timpenning är betydligt högre, enligt Vi i Väsby.
– Det är så uppenbart att det har gått fel till. Det här handlar om vänskapskorruption för att gynna en viss leverantör. De fick honom inte som etta i den första upphandlingen, så de drog tillbaka den och gjorde om den, säger den besvikna mannen som vann den första upphandlingen.

Gynnar en ”önskekandidat”
I anbudsutvärderingen viktas kompetenserna fisketillsyningsman, jakttillsyningsman och naturvårdsvakt tre gånger högre än prissättningen. Mannen som har överklagat menar dock att dessa kompetenser inte behövs för uppdraget utan att kraven har ändrats för att gynna en viss ”önskekandidat”.
– Får man ställa vilka villkor som helst när det är konkurrensbegränsande? Någonstans måste gränsen dras för vad som är relevanta krav. Det är det jag ifrågasätter, säger han.

Finns olika intressen
Kommunens samhällsbyggnadschef, Mikael Rångeby, tycker att det är bra att man överklagar beslut som man inte är nöjd med så att de prövas.
– Det är klart att det kan finnas synpunkter på vilka krav som ställs och det finns olika intressen i denna fråga. Men jag har inga skäl att tro att det finns någon vänskapskorruption i detta, säger han.
Enligt Mikael Rångeby har kommunen inte skärpt kraven i samband med den andra upphandlingen, utan enbart gjort dem tydligare. Kommunen gör heller ingen upphandling utan att upphandlingsenheten är inblandad.