Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, följer Lillhärdalfallet i hovrätten.
Foto: Johan Boström, fotomontage Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, följer Lillhärdalfallet i hovrätten.

Andra dagen i hovrätten

JRF:s Jens Gustafsson rapporterar om Lillhärdalmålet

Idag är det andra dagens hovrättsförhandlingar i Lillhärdalfallet. Fem män står åtalade för illegal vargjakt i Tandsjöreviret på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. De nekar nekar till brott och friades i tingsrätten. Åklagaren drev ärendet vidare till hovrätten. Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, rapporterar från rättssalen.

9.30: Välkomna tillbaka till rättegången. Efter kortare formalia kring de nya förhör som ska hållas med två av de tilltalade angående de nya SMS som tillkommit i utredningen. Försvaret vill även kalla ett nytt vittne, den som tog emot SMS:et angående vargjakt som den tilltalade anger skickades som ett skämt.
9.35: Efter denna nya formalia sätts en ny inspelning igång med ett förhör från tingsrätten, ca 45 minuter långt. Det är samma person som förhörs som igår. Åklagaren går nu igenom en telefonlista och frågar den tilltalade om han minns telefonsamtal och SMS från ungefär 2,5 år tidigare – svaren blir oftast att han inte minns vad de handlat om.

Förhör 
10.20: Det inspelade förhöret avslutas och nu inleds ett tilläggsförhör med den tilltalade som just synts i inspelningen. Detta förhör ska avhandla den nya bevisningen. Åklagaren läser upp de SMS som berör den tilltalade ur den nya bevisningen, och den tilltalade svarar ungefär som han gjort i tidigare förhör – nämligen att han inte vet vad SMS:en innebär.
10.25: Paus i 15 minuter.

Visar karta 
10.45: Rättegången återupptas och vi ska nu se en inspelning på nästan två timmar med den som körde skotern under den aktuella dagen. Vi kallar honom framöver för ”skoterföraren”. Han redogör för vad som hände den aktuella dagen i maj 2012. Den tilltalade visar på en karta hur han har kört. Tyvärr syns inte kartan och det han pekar på i filminspelningen – något som gör hovrättens ordförande irriterad.

Frågor om pejlhalsband 
11.04: I inspelningen har nu skoterföraren redogjort ingående för vad han gjort den aktuella dagen. Åklagaren ställer nu frågor om han har varit i området tidigare under veckan och vad han har haft hundhalsbandet som han hade med på skotern till. Han hade varit i området ett par gånger under den senaste tiden innan de greps och dessutom förklarar han att hundhalsbandet hade han med sig bland annat för att kontrollera räckvidden på det. Nu får vi återigen några punkter förevisade på en karta som hovrätten inte ser, och hovrättens ordförande ser återigen missnöjd ut.

Berättar om förflyttningar 
11.20: Åklagaren fortsätter ställa frågor på inspelningen om detaljer hur dagen har förflutit. På inspelningen förklarar skoterföraren flera gånger hur han har gått, kört bil och kört skoter under de aktuella dagarna.
11.30: Nu lämnar åklagaren redovisningen kring hur han har färdats under dagarna och går över till genomgång av de SMS som skoterföraren har skickat och tagit emot. Skoterföraren förklarar SMS:en lite svävande eftersom de skickats och tagits emot för länge sedan. De flesta SMS:en är av så vag karaktär att han har svårt att minnas exakt i vilket sammanhang de olika SMS:en har skrivits.

Inga kråkor? 
Åklagaren har tydligen fått uppgifter om att det inte finns kråkor i det aktuella området, men det tillbakavisas av den tilltalade som menar att det faktiskt finns kråkor i princip i hela Sverige. Det här är viktigt eftersom den tilltalade säger att han har kombinerade räv- och kråkåtlar och att många av SMS:en handlar om dessa.
11.45: Paus för lunch! Åter 13.00.

Visa på karta 
13.00: Nu fortsätter filmtittandet och vi får fortsätta se förhöret med skoterföraren. Det är även nu de skickade och mottagna SMS:en som förhöret handlar om. Ordföranden i Hovrätten meddelade nu att hon önskar se att den tilltalade visar på en karta vad han har visat på kartan i tingsrätten, så det kommer ske senare.

Vargspår efter polistillslaget 
13.20: Advokatens förhör av skoterföraren tar vid, fortfarande inspelning från Tingsrätten. De diskuterar hur färska vargspåren är i förhållande till skoterspåren och han menar att det finns både färska och mindre färska spår, där de färska spåren är gjorda efter söndagen när tillslaget skedde. Skoterföraren poängterar också att han visst har förföljt vargspår, men det har då varit på väg. Det som åklagaren anger som att han har förföljt en varg är alltså hur han har kört med skotern på en väg där även vargarna gått. På en fråga från en av de andra advokaterna slår han också fast att han inte har ringat några djur. Sista frågorna från advokaterna är enkla: Kom det några danska jägare? Sköts det någon bäver? Båda besvarades med ”Ja”. 

Spår åt olika håll 
13.45: Vi får se en ny filmvisning med ett kortare kompletterande förhör med skoterföraren från Tingsrätten. Åklagaren ställer en kort fråga om skoterförarens mobiltelefon och sedan går ordet över till advokaten som vill visa en bild. Bilden föreställer vargspår och skoterspår på en väg. Skoterföraren visar på en bild att vargspår och skoterspår går åt olika håll, och att han därmed inte har förföljt varg.

Kompletterande förhör 
14.00: Nu är filmvisningen klar och vi har fått se förhöret med skoterföraren från Tingsrätten. Nu följer det kompletterande förhöret med skoterföraren med anledning av de nya SMS som åklagaren lagt fram, men även det klargörande som Hovrättens ordförande har bett skoterföraren göra med hänsyn till att Tingsrättens inspelning inte visade kartan. Skoterföraren får alltså även i Hovrätten redogöra för hur han har kört den aktuella dagen.

Skämtsam jargong 
14.10: Från visning på kartan övergår det nu till åklagarens kompletterande förhör med anledning av de nya SMS:en. De första frågorna rör ett antal SMS som verkar vara kommunikation med en kamera av något slag. Några bilder finns dock inte att visa och enligt den tilltalade tyder SMS-konversationen med kameran att han har försökt få igång en icke-fungerande kamera. Det SMS som lyder ”Är ute och jagar varg” som är skickat till en kvinnlig bekant förklarar han med att det var en skämtsam jargong dem emellan som bottnade i diskussioner om vargar och dess beteende.  
14.25: Åklagaren är klar med sina frågor om de nya SMS som är skickade. Skoterförarens försvarare tar vid och ställer även han frågor om vad som föranlett det SMS som är skickat till hans kvinnliga bekant. Skoterföraren säger att det föranletts av en fråga från kvinnan i stil med ”Vad gör ni?” och att han då har svarat på det med ett internskämt.

Inget vapen med
14.40: Efter en bensträckare är vi nu tillbaka i rättssalen. Nu blir det filmtittande igen när ytterligare ett förhör från Tingsrätten med ytterligare en av de tilltalade spelas upp. Åklagaren ställer frågor om den tilltalades kopplingar till de andra misstänkta. Han känner dem mer eller mindre flyktigt och följde med mest för att det var en fin dag att vara i skogen. Det var aldrig tal om någon jakt, hade det varit det hade han haft med sig vapen (vilket han inte hade).
15.00: Den tilltalades advokat tar vid och ställer kompletterande frågor om vilken tid han kom till Lillhärdal på morgonen och vilka tider de kom till det aktuella området.

Rekade för bäverjakt 
15.05: Nu visas förhör av den fjärde tilltalade. Han berättar historien som vid det här laget har börjat bli rätt känd. De möttes upp på morgonen för att åka ut i skogen och reka efter bäver. De har sedan rört sig runt, huvudsakligen på vägarna, och sökt bäverspår.

Greps på annan plats 
15.20: Då har vi kommit till det sista förhöret, alltså med den femte tilltalade. Denna person var med från början men lämnade sedan resten av gruppen och greps också på en annan plats, över en mil, från de övriga misstänkta. Åklagaren benar ut hur den tilltalade känner de övriga misstänkta, och det varierar från gamla vänner till nya bekantskaper. Krasst konstaterar han att han ju har lärt känna vissa av de tilltalade rätt väl nu i efterhand. Den tilltalade hävdade inledningsvis att han var ensam ute. Han förklarar det med att han inte ville dra in någon av de andra i trassel och att han blev nervös när han blev gripen av polisen. 

Naturbevakare berättar
15.45: Nu följer ett inspelat förhör med en av naturbevakarna hos länsstyrelsen i Jämtland. Han berättar om sina arbetsuppgifter – från jakt- och fiskeövervakning till rovdjursinventering. Han berättar att vargarna i Tandsjöreviret var märkta med sändarhalsband. Nu övergår han till att berätta om den spårning som han har genomfört med skoter den 7 maj 2012, alltså dagen efter att de misstänkta greps.

Foton av spår på vägar 
16.00: Naturbevakaren fortsätter visa bilder från sin spårning. Utöver varg- och skoterspår finns det ställen där skoteråkaren har gått av skotern och kollat på spåren. De flesta foton av skoterspår och vargspår är tagna på vägar. Naturbevakarens berättelse om hur skotern har åkt bekräftar, såvitt jag kan förstå, skoteråkarens.

När kom spåren till? 
16.25: Efter att naturbevakaren har fått redogöra för sina spårningar med hjälp av åklagaren är det nu dags för advokaterna. Naturbevakaren och skoterföraren har haft kontakt tidigare. Dels har naturbevakaren besiktigat björnar och då stött på honom, men skoterföraren har även lämnat in rapporter med till exempel observationer av järvspår till länsstyrelsen. Advokaten ställer frågan om naturbevakaren kan veta när vargen har gjort avtrycken, och naturbevakaren säger att det är gjort under helgen. Någon mer specifik tidsangivelse går inte att få till. Naturbevakaren säger sig dock vara säker på att vargen har passerat före skotern.
16.45: Rättegången är slut för idag och vi är tillbaka igen vid 9.30 imorgon. Häng med oss då!

Här finns texten om den första dagen i hovrätten:

 JENS GUSTAFSSON