Foto: Mostphotos Licensjakten på lodjur i Västmanland har mestadels fått genomföras utan spårsnö.

Andra lodjuret skjutet i Västmanland – eftersök pågår

Två lodjur har nu fällts i Västmanlands län och ytterligare ett djur rapporteras påskjutet. Två lodjur återstår därmed av tilldelningen, varav maximalt ett vuxet hondjur.

Av kvoten på fem lodjur under årets licensjakt fick maximalt två honor fällas. Men efter det att ett en hane fälldes under onsdagen och ett djur av okänt kön påsköts tar länsstyrelsen det säkra före det osäkra.

Påskjutet djur

– Det pågår ett eftersök nu och vi vet inte om det är en hona som påskjutits. Därför får bara en hona fällas av de två djur som återstår, säger Denice Lodnert, vilthandläggare på länsstyrelsen i Västmanlands län.

Knepig jakt

Hittills har licensjakten präglats av knepiga jaktförhållanden.

– Det första lodjuret sköts för runt två veckor sedan, därefter har det inte hänt så mycket. Det har varit jättedåliga förhållanden med bara några enstaka snöfläckar. Det problemet har vi delat med några av de andra länen, säger Denice Lodnert.