Gränserna för en del älgförvaltningsområden har flyttats, så att de följer naturliga barriärer som regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter.
Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos Gränserna för en del älgförvaltningsområden har flyttats, så att de följer naturliga barriärer som regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Ändrade gränser för älgförvaltning

Från och med den 1 mars 2021 ändras gränserna för flera älgförvaltningsområden i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län. De nya gränserna ska följa naturliga barriärer i naturen på ett bättre sätt.

– Det har framkommit sedan det nya älgförvaltningssystemet införlivades 2012, att det är svårt att uppskatta älgstammens storlek. En av anledningarna anges vara att gränserna för älgförvaltningsområdena inte följer naturliga barriärer, vilket gör att älgar lätt kan vandra mellan olika älgförvaltningsområden, förklarar Jonas Nordström på länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande.
Vid en översyn konstaterade de tre länsstyrelserna att flera av gränserna var baserade på länsgränser och jaktlagsgränser, i stället för att följa naturliga barriärer som vattendrag och berg.

Förslag på remiss
Efter samråd tog länsstyrelsen i Gävleborgs län fram ett förslag som har skickats ut på remiss. Länsstyrelser, älgförvaltningsgrupper samt jägar- och markägarorganisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter.
Länsstyrelserna tog hänsyn till inkomna förslag på gränser, som anses bidra till en förbättrad älgförvaltning, när de den 20 april beslutade om de nya gränserna som träder i kraft den 1 mars 2021.
– Vi på länsstyrelsen i Dalarnas län ser fram mot än högre precision i älgförvaltningen med de nya älgförvaltningsområdesgränserna, och hoppas att det ska bli tydligare och enklare från och med nästa vår, säger Jonas Nordström.

Berörda älgförvaltningsområden
Dalarnas län:
• Bjursås
• Gimmens
• Lumshedens
• Noppikoski

Gävleborgs län:
• Gruvberget
• Ljusdal-Ramsjö
• Ljusnan-Voxnan
• Ljusne
• Söder Voxnan
• Trödje
• Voxna
• Ödmorden

Jämtlands län:
• Berg
• Härjedalen