Den som angriper jägare i vissa situationer ska kunna straffas hårdare, anser justitieutskottet.
Foto: Shutterstock Den som angriper jägare i vissa situationer ska kunna straffas hårdare, anser justitieutskottet.

Angrepp mot jägare kan straffas hårdare

Det ska i framtiden straffas hårdare att attackera jägare som arbetar med skyddsjakt och eftersök. Det anser riksdagens justitieutskott som uppmanar regeringen att anta en rad straffskärpningar.

För en vecka sedan sa riksdagens justitieutskott ja till 17 föreslagna straffskärpningar.
Delvis är det grova brott som är måltavla, exempelvis våldtäkt, upprättande av illegala vägspärrar och narkotikabrott men även mindre allvarliga brott som brott mot knivlagen och olovlig körning nämns.
Bland brotten återfinns en punkt som lyder: ”Skärpt straff för angrepp på jägare”.

”Jägare utför ett viktigt arbete”
I själva betänkandet, 2020/21:JuU24, anges närmare hur ledamöterna har resonerat.
Bland annat fastslås att tidigare försök att komma åt jaktsabotörer inte syftat just till att skydda jägare som ägnar sig åt eftersök eller skyddsjakt.
Nu föreslås att detta ska utgöra en försvårande omständighet:
”Vad däremot gäller motionsyrkandena om hårdare straff för angrepp på eftersöksjägare och jägare som bedriver skyddsjakt konstaterar utskottet att dessa jägare utför ett viktigt arbete på uppdrag av myndigheter och att tidigare tillkännagivanden från riksdagen om djurrättsaktivism inte avsett angrepp på jägare som utför dessa uppgifter.”

Närstående får starkare skydd
Därefter efterlyser man att den som angriper jägare som bedriver eftersök och skyddsjakt ska straffas extra hårt. Också den som angriper närstående till jägare träffas av en straffskärpning då även detta ses som en försvårande omständighet.
Andra former av jaktsabotage behandlades i en motion. Men i det fallet menade justitieutskottet att det redan finns möjligheter att lagföra djurrättsaktivister.