Till den här bilden som APU visar på sin webbsida hävdar gruppen att de hittat ”fem olagliga stora fällor vid Brottby mitt i Rialareviret i februari 2012”. Men polisen har inte fått någon anmälan om fällorna.
Foto: APU Till den här bilden som APU visar på sin webbsida hävdar gruppen att de hittat ”fem olagliga stora fällor vid Brottby mitt i Rialareviret i februari 2012”. Men polisen har inte fått någon anmälan om fällorna.

APU-fynd av jaktbrott avfärdas

APU-gruppen fortsätter att sprida uppgifter om fynd av jaktbrott i Roslagen. Enligt gruppens hemsida har de hittat åtlar med slaktavfall vid en väg. Avsikten kan vara att locka varg till platsen så den blir påkörd av någon bil, tror APU. Slaktavfallet ligger dock nästan tre mil utanför Rialareviret och vid en väg med mycket begränsad trafik.

På sin hemsida berättar APU att man hittat ”åtlar” vid en mindre väg vid Skebobruk som ligger mellan Norrtälje och Hallstavik.
– Jag har varit på platsen och tittat och det ligger slaktavfall från hjortar och minst fyra vildsvin i diket längs en mindre väg, berättar Sven Nilsson, utredare av jaktbrott vid Roslagspolisen.
Enligt hans bedömning har djuren inte skjutits på platsen. Någon har slaktat kropparna och sedan åkt in på den mindre vägen för att dumpa slaktavfallet i diket vid vägkanten. Att slaktresterna skulle ha placerats på platsen för att försöka locka varg till vägen håller han för uteslutet.
– Jag antar att någon har slaktat på annan plats och sedan åkt in på den lilla vägen för att göra sig av med slaktresterna, kommenterar Sven Nilsson.

Hittat ”fem olagliga fällor”
På sin hemsida påstår APU-gruppen vidare att ”APU hittade fem olagliga fällor vid Brottby mitt i Rialareviret i februari 2012.”
Vad det är för slags fällor framgår inte av APU:s hemsida och Sven Nilsson vid Roslagspolisen känner inte till fällorna.
– Någon anmälan om olagliga fällor har vi inte fått in till oss. Däremot har jag fått bilder i mobilen med en förfrågan om det kan vara fällor. Men av bilden gick det inte att avgöra vad det var för något, säger han.

Åtta poliser med i APU
Jakt & Jägare har via e-post skrivit till ledartrion inom APU, Conny Andersson, Tomas Karlson (polis) och Christer Hofström samt PR-ansvarige Björn von Born för att få veta vad det är för slags olagliga fällor de har hittat och varför de inte polisanmälts. Något svar har dock ännu inte kommit.
Frågan om anmälan blir särskilt intressant då sammanlagt åtta personer inom APU arbetar som poliser.
Enligt polislagens paragraf nio gäller att ”När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart som det kan ske.”