Mycket snö och svår skare gör att många jaktvänner vänder sig mot vad de anser är oetisk skyddsjakt.
Foto: Shutterstock Mycket snö och svår skare gör att många jaktvänner vänder sig mot vad de anser är oetisk skyddsjakt.

Arga jägare kritiserar ”oetisk” älgjakt

Jägare rasar efter en ansökan om skyddsjakt på 20 älgar i Hörnöfors, Västerbotten. I yttranden till länsstyrelsen lyfts oro och ilska för att djuren kommer att lida i onödan då de jagas på skare i djupsnö.

”Detta är under rådande omständigheter med skarsnö och djup snö under skaren helt förkastligt och enligt min mening djupt oetiskt då det medför ett oerhört stort och onödigt lidande för de djur (älg) som skall jagas.”
Så yttrar sig en upprörd jaktledare i Västerbotten i ett mejl till länsstyrelsen. Han är inte ensam. Myndigheten har bombarderats med arga mejl sedan det blev känt att Långeds viltvårdsområde, som tillhör Hörnefors älgskötselområde, har ansökt om att skyddsjakt på tio vuxna älgar och tio kalvar.

Mer kritik
Några andra kritiska jaktvänner skriver:
”Man ska ju inte orsaka djuren lidande och alla som har jaktexamen fick lära sig etik och moral. Detta saknas totalt om man jagar i denna vintertid. Tack för mig.”
”Älgen har sin naturliga vandring där och det kommer att fyllas på tills älgen är slut i Sverige, så skyddsjakt har exakt noll betydelse, bara ett massa onödigt lidande.”
”Jakt under rådande djupa snöförhållanden och toppskare INTE följer § 27. Djur ska inte orsakas onödigt lidande.”

Hela februari
Enligt ansökan syftar skyddsjakten till att minska skadorna på växande skog och man vill bedriva jakten under hela februari. Arne Öberg är ordförande i Långeds viltvårdsområde, han ställer sig frågande till kritiken.
– Det brukar vara så när vi söker skyddsjakt, de som inte klarar av jakten säger att det inte är etiskt. Senast var 2018 som vi hade skyddsjakt på älg.
Ligger det ingenting i åsikten att snöförhållandena gör jakten onödigt grym?
– Sista dagen vi jagade var 24 januari, då var det lika mycket snö som i dag. Jaktlagen norr om oss har inte gjort sitt jobb, därför hamnar älgen här. Vi måste skydda ungskogen. Vi är stenhårda här och viker inte en tum.

Gammal dispyt
Viltförvaltaren Erik Lindberg på länsstyrelsen i Västerbotten konstaterar att den omdiskuterade skyddsjakten är ett ovanligt infekterat samtalsämne i bygden.
– Det händer att någon skyddsjakt blir mer uppmärksammad, det är knutet till om jakten i sig är speciell eller kontroversiell. Här har det bildats en skareskorpa högst upp på snön, just i det här området. Det rör sig om en väldigt stor risk för att djuren far illa och utsätts för stort lidande, ungefär så låter invändningarna.

Upprörda känslor
Enligt Erik Lindberg är känslorna redan upprörda sedan den ordinarie älgjakten.
– Tittar man med jaktliga ögon är det ett stort uttag på den markyta det gäller. Det här jaktlaget sköt tolv älgar i slutet av januari under två dagar, samma förhållanden rådde då med skare. Det retade upp folk som tycker att det är fel och förkastligt att jaga under sådana förhållanden. Sedan kom det upp annonser om älgkött till salu och då blev det ännu värre då man tycker att det är illa att tjäna pengar på sådan jakt.
När kommer länsstyrelsens beslut i frågan om skyddsjakt?
– Det är svårt att säga, vi har som målsättning att bli klara under veckan.