Björn fångad på bild av en åtelkamera. Nu ska åtelkamerorna tas upp av jaktlagsutredningen efter ett tilläggsdirektiv från regeringen.
Björn fångad på bild av en åtelkamera. Nu ska åtelkamerorna tas upp av jaktlagsutredningen efter ett tilläggsdirektiv från regeringen.

Åtelkameror ska utredas

Mot bakgrund av bland annat den snabbt ökande vildsvinsstammen bedömer regeringen att det är angeläget att utreda möjligheterna att använda åtelkameror.

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Glumslöv förra helgen signalerade moderaternas jaktpolitiske talesperson, Bengt-Anders Johansson, att åtelkameror kan tillståndsbefrias.

Nu kommer ett pressmeddelande att det är den nyligen tillsatta jaktlagsutredningen, med Håkan Larsson som ordförande, som ska utreda användningen av åtelkameror för att få en effektivare viltvård.

Regeringen har i dag tagit beslut om ett tilläggsdirektiv om åtelkameror till utredningen.

Vildsvinsfrågan i fokus
– Det är mycket angeläget att vi kommer tillrätta med den stora problematik som finns kring vildsvinen i vissa delar utav vårt land. Kameraövervakning kan vara ett alternativ för en mer effektiv förvaltning av stammen till mer hållbara nivåer. Därför ger vi nu detta tilläggsuppdrag till jaktlagsutredaren att utreda, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Utredningen ska dessutom med förtur utreda frågan om utfordring av vilda djur och arrendatorers jakträtt för att ta ett större grepp om vildsvinsfrågan.

Dessa frågor skulle behandlas senare i den större jaktlagsöversyn som utredare också ska göra, men utreds nu med förtur.

Utredningen ska presentera ett delbetänkande i denna del senast den 30 juni 2014.