Obduktionen av den skadade vargtiken i Älvkarleby kommun visar att det troligen var en skadad disk i ländkotan som gav förlamningsbesvären i bakdelen. Dessutom upptäcktes en läkt gammal skottskada.
Foto: Länsstyrelsen Uppsala Obduktionen av den skadade vargtiken i Älvkarleby kommun visar att det troligen var en skadad disk i ländkotan som gav förlamningsbesvären i bakdelen. Dessutom upptäcktes en läkt gammal skottskada.

Avlivad varg hade skada i ryggen

Därför kunde det inte göras eftersök

bduktionen av den avlivade vargtiken i Älvkarleby kommun visar att det delvis förlamade bakpartiet sannolikt berodde på en skadad disk i ländkotan. Det upptäcktes även en läkt skottskada på vargen, som tidigare var alftatik i Glamsenreviret. Dessutom förklarar länsstyrelsen varför det inte kunde göras eftersök på den sjuka tiken.

På tisdagen blev Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, klar med obduktionen av den svårt skadade varg som avlivades av länsstyrelsen under fredagen. Rapporten visar att vargtiken hade flera skador som orsakade lidande.
– Obduktionen visar att beslutet att avliva vargen för att förkorta lidandet var helt rätt, säger Monica Eriksson, chef för enheten för vilt och hotade arter på länsstyrelsen i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Ryggskadan gav delvis förlamning
En disk mellan vargens första och andra ländkota hade kollapsat. Troligen var den skadan i ryggen som gjorde att vargtiken hade förlamningssymptom i bakkroppen och inte kunde använda bakbenen normalt.
Dessutom fanns andra, äldre skador. En av skadorna bedöms vara en trolig äldre skottskada, vilken var helt läkt och inte påverkade vargens kondition vid avlivningstillfället. Skadan är rapporterad till Polisen.

”Visar att illegal jakt på varg är ett problem”
– Den gamla och utläkta skottskadan bekräftar tyvärr att illegal jakt på varg är ett problem som vi behöver komma tillrätta med, kommenterar Monica Eriksson.
– Vi kan konstatera att vargar lever ett hårt liv och är otroligt duktiga på att överleva. Den här vargtiken var 8-9 år gammal och har uppenbarligen varit med om en hel del, tillägger hon.
Det var efter tips från allmänheten morgonen den 29 november som vargen påträffades i dåligt skick av länsstyrelsen och avlivades av djurskyddsskäl.
Polisen informerades och vargen transporterades samma eftermiddag till SVA för obduktion.

Pekar på lucka i lagstiftningen
Jakt & Jägare har tidigare rapporterat att det enligt länsstyrelsen finns en i lucka i lagstiftningen som gjorde att det inte kunde fattas ett beslut om skyddsjakt på den lidande vargen.
Nu sköts vargen med stöd av paragraf 40 c i jaktförordningen, som gör att skadat vilt som upptäcks får avlivas. Men då är det inte tillåtet att söka efter ett skadat djur eftersom det kan ses som jakt.

Dröjde en månad
I det här fallet dröjde det cirka en månad innan den lidande tiken kunde skjutas. Det gick att upptäcka den haltande vargen i fredags med hjälp av spårsnö i området.
– Vi kommer att undersöka vilka möjligheter det finns att justera lagstiftningen för att underlätta avlivning av allvarligt skadat vilt, säger länsstyrelsens vilthandläggare Sebastian Olofsson.
Flera av Jakt & Jägares läsare har undrat varför det i så fall kan göras eftersök på skadade vargar i andra sammanhang.

Kunde inte sätta in eftersöksjägare
– Om det är jakt på varg görs ju eftersök på en påskjuten varg enligt de jaktregler som gäller för allt skadskjutet vilt, kommenterar Sebastian Olofsson till Jakt & Jägare.
Den andra möjligheten var att be om hjälp från trafikeftersöksjägare, som jobbar på uppdrag av Polisen.
– Vi tittade på den möjligheten. Men det fanns ingen rapport om en påkörd varg. Normalt sett utgår ju ett sådant eftersök från en olycksplats. Det blev ett för långsökt sätt att lösa problemet, förklarar Sebastian Olofsson.
Slutsatsen blir att det krävs nya regler som handlar om att kunna söka efter svårt sjuka vargar som behöver avlivas.