Inget besked. Företrädare för Naturvårdsverket och miljödepartementet kan inte svara på vad som händer med flyttvargen om hon inte får valpar i vår. Bilden tagen vid den första flytten av henne.
Foto: Naturvårdsverket Inget besked. Företrädare för Naturvårdsverket och miljödepartementet kan inte svara på vad som händer med flyttvargen om hon inte får valpar i vår. Bilden tagen vid den första flytten av henne.

Avlivas flyttvarg som inte får valpar?

Från Naturvårdsverket har man meddelat att det inte är något flerårsprojekt att låta flyttvargen och hennes partner vistas mitt i renskötselområdet. Men vad händer om tiken inte får några valpar i vår? Avlivas hon? Det har Jakt & Jägare frågat både Naturvårdsverket och miljödepartementenet men utan att få något svar

Samhället, ytterst regeringen, har tagit ett svårt beslut. Efter tre misslyckade flyttar av den finskryska vargtiken vill man inte flytta henne fler gånger. Dels bedöms det djuretiskt tveksamt, dels befarar man att hon återigen vandrar tillbaka till renskötselområdet. Därför ska hon nu istället få vara kvar mitt i renskötselområdet.

Alla möjliga åtgärder, som att minska andra rovdjursstammar och flytta hela renflockar, kan bli aktuellt. Allt för att flyttvargen ska kunna vara kvar i området och få valpar i vår.

Hypotetisk fråga
När valparna är födda tas de ifrån henne och sedan är planen att finskryskan och hannen avlivas. Frågan är hypotetisk, men vad händer om de båda vargarna inte får till det i vår, att det inte blir några valpar? Kommer de då att avlivas?

Gunnar Ledström, rovdjursanvsvarig på länsstyrelsen i Västernorrland, sitter med problemet i sitt knä. Det är han som rent praktiskt ska genomföra stora delar av samhällets plan. Det är han som dagligen möter människor som är uppprörda över vargetableringen.

Efterlyser en plan
– Jag vill att Naturvårdsverket presenterar en plan för hur det här ska genomföras. Annars uppstår det bara misstroende och spekulationer, säger Gunnar Ledström.

Vi frågar Ruona Burman, vildsamordnare på Naturvårdsverket: Hur blir det med vargtiken om hon inte valpar i vår?

– Den frågan får du ställa till regeringen, svarar Ruona Burman.

Hos miljöminister Lena Ek talar vi med pressekreterare Erik Bratthall. Han kan inte heller besvara frågan:

”Inget beslut taget”
– Min tolkning är att det här handlar om ett tidsbegränsat uppdrag, att hålla de båda vargarna kvar i området. Det är inget flerårsprojekt, säger Erik Bratthall.

• Men frågan är om vargtiken och hennes partner avlivas om de inte lyckas få valpar i vår?

– Det finns inget beslut taget om det, svarar Erik Bratthall.

På måndagseftermiddagen kommer ett mejl från Ruona Burman:

”Hej. Vi håller på att utreda ett informationsmaterial som också tar upp frågan som du ställde. Jag måste be dig vänta någon dag eller så med att få svar på din fråga.”