Bakläxa om älgförvaltningsgrupp

Länsstyrelsen i Västernorrland har utsett ledamöter i älgförvaltningsgruppen utan att ha något lagligt stöd för beslutet. Naturvårdsverket ger därför länsstyrelsen en ordentlig smäll på fingrarna och skriver att beslutet har så uppenbara fel att det saknar rättsverkan.

Det var i september i år som länsstyrelsen i Västernorrland beslutade att utse ledamöter i älgförvaltningsgruppen i Örnsköldsvik och Älvarna. Beslutet överklagades av Jägarnas Riksförbund till förvaltningsrätten i Härnösand, som lämnade ärendet vidare till Naturvårdsverket.
När Naturvårdsverket tittade på ärendet konstaterades att länsstyrelsens beslut grundar sig på bestämmelser som börjar gälla från och med den 1 januari 2012 och därför ännu inte trätt i kraft.
”Länsstyrelsen har därmed fattat sitt beslut om älgförvaltningsgrupper utan författningsstöd”, konstaterar Naturvårdsverket.

Beslutet gäller inte
Eftersom beslutet saknar juridiskt stöd är det heller inget beslut i juridisk mening och därför kan Naturvårdsverket inte ens överpröva beslutet.
Naturvårdsverket fastslår kort att: ”Beslutet är behäftat med ett så väsentligt och uppenbart fel att det i princip helt borde sakna rättsverkningar.”
Därför måste länsstyrelsen i Västernorrland fatta ett nytt beslut när den nya lagen börjar gälla efter årsskiftet.
Roger Öberg är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västernorrland. Han ställer sig undrande till vad länsstyrelsen ska göra nu.

”Samma beslut igen?”
– Frågan är om de drar igång en ny nomineringsomgång eller om de bara tar samma beslut igen efter årsskiftet, säger han.
Enligt länsstyrelsen togs beslutet om att utse ledamöterna före årsskiftet för att det var så ont om tid innan den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2012.
– Är det så visar det att regeringsbeslutet om den nya organisationen var felaktigt om man måste ta beslut utan lagstöd för att hinna med, kommenterar Roger Öberg.