Pasteurellabakterien ligger bakom åtminstone två fall av döda dovhjortar i Södermanland.
Foto: Mark Bridger/Shutterstock.com Pasteurellabakterien ligger bakom åtminstone två fall av döda dovhjortar i Södermanland.

Bakterie dödade dovhjortar

Minst tolv döda dovhjortar har hittats i skogarna sydöst om Vingåker. De senaste dagarna har ytterligare fyra döda hjortar hittats. Från egendomen Boo, i Hjortkvarn i Närke, har två dovhjortkroppar sänts till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Obduktionen av Boo-hjortarna visar att de drabbats av pasteurellabakterien.

– Pasteurella är direkt dödlig för många djur. Den är inte ovanlig hos får och har också drabbat fåglar, säger SVA-veterinären Jonas Malmsten till Katrineholms-Kuriren.

Hittills har inga döda dovhjortar skickats från Mjälnästrakten. De kadaver som hittats har varit i för dåligt skick.

Enligt Lena Rangstrup-Christensen, veterinär vid SVA, vill anstalten gärna undersöka dovvilt även från den här trakten. SVA uppmanar de som hittar döda hjortar att skicka in kroppen för obduktion och analys.

Det finns inga kända fall av smittspridning mellan dovvilt och människa.

– Det är osannolikt att en människa skulle kunna bli smittad av att skära upp ett djur man skjutit, kommenterar SVA:s Jonas Malmsten i Katrineholms-Kuriren.