Oj, träffade hagelskottet en segelbåt? Ansvarsförsäkringen ersätter upp till tio miljoner kronor per skada.
Oj, träffade hagelskottet en segelbåt? Ansvarsförsäkringen ersätter upp till tio miljoner kronor per skada.

Bättre försäkringsvillkor för JRF-medlemmar

Från årsskiftet är Sveland försäkringsgivare för Jägarnas Riksförbunds medlemsförsäkring. För JRF-medlemmar ger avtalet bättre försäkringsinformation och enklare hantering av både skador och försäkring.

Sveland öppnar också möjlighet till ett stort ekonomiskt mervärde för förbundet kombinerat med ett riktigt bra medlemserbjudande.
– Vi har haft ett bra samarbete med Sveland kring hundförsäkring under många år, säger Per Wanström, generalsekreterare i JRF.
– Den specialdesignade jakthundsförsäkringen är mycket uppskattad bland medlemmarna. När rovdjursproblemen tog fart hade Sveland snabbt en bra lösning för hundarna, tillägger han.
Sveland är ett av de få försäkringbolag som erbjuder djur-, sak- och personförsäkring inom samma organisation.

Helhetssyn på försäkringar
– Det känns självklart som en stor fördel att vi samarbetar med ett bolag som har en helhetssyn på de försäkringar som är aktuella för flertalet av våra medlemmar, kommenterar Per Wanström.
– Jägare är en värdefull kundgrupp som passar vår verksamhet, säger Torbjörn Carlsson, marknadschef på Sveland.
Tillsammans med kollegan Lars-Johan Forsberg har han arbetat fram det nya försäkringsupplägget. 
– Vi har mycket god erfarenhet av jägare som kunder. Det är friluftsmänniskor med en sund värdegrund, som ofta håller lite extra kontroll på sina ägodelar, förklarar Torbjörn Carlsson.

Kan få personlig rådgivare
Förutom medlemsförsäkringen erbjuder Sveland en personlig försäkringsrådgivare och kontaktperson med fullt kundansvar.
– Det är en mycket förmånlig VIP-tjänst där vår personal tar hand om kundens alla försäkringsärenden, från behovsanalys och försäkringsråd till skadehantering. Allt med en och samma kontaktperson, berättar Lars-Johan Forsberg.
Dessutom får Jägarnas Riksförbund provision på alla försäkringar som medlemmarna tecknar i Sveland. Detta kan ge förbundet stora ekonomiska tillskott och fina möjligheter att utveckla verksamheten.

Egen webbsida
– Vi gör en stor satsning och bygger bland annat en särskild internetlösning med egen hemsida för Jägarnas Riksförbunds försäkringar. Här samlas all information kring medlemsförsäkringen och finns lättillgänglig med bland annat skadeservice dygnet runt. Med vår internetlösning kan vi kommunicera målgruppsanpassat och förenkla de administrativa rutinerna med kansliet i Södertälje, fortsätter Torbjörn Carlsson.
Sveland kommer även att arbeta tillsammans med JRF vid mässor.
– Avtal kring medlemsservice har stor potential för alla parter, men det kräver mycket arbete och bra organisation om det ska fungera. Det ambitionen finns verkligen hos både Sveland och Jägarnas Riksförbund, avslutar Torbjörn Carlsson.

Kort om medlemsförsäkringen

Olycksfallsförsäkring
• Invaliditetsersättning 500 000 kronor.
• Avtryckarfinger bästa hand sju procent invaliditet.
• Dödsfallsersättning ett prisbasbelopp.
• Krisförsäkring med tio behandlingar.
• Ersätter även läke-, rese- och tandskadekostnader i samband med olycksfall som drabbar medlem vid jakt-, fiske och viltvårdsrelaterad verksamhet.

Ansvarsförsäkring
• Ersätter upp till tio miljoner per skada och max 20 miljoner per år när medlem på skadeståndsrättslig grund anses vara vållande vid person- eller sakskada i samband med jakt, fiske, jaktskytte och jaktstig.

Rättsskyddsförsäkring
• Ersätter upp till fem prisbasbelopp vid medlems rättstvist i jakt-, fiske-, jaktskytte-, och jaktstigsärende.

Rovdjursförsäkring
Ersätter upp till 20 000 kronor för av varg, björn, lodjur, järv eller kungsörn skadad eller dödad hund som inte ingått i jakt på motsvarande rovdjur.

Utförlig information om medlemsförsäkringen finns från och med den 15 januari på www.sveland.se/jrf/
Du kan också klicka på länk på JRF:s hemsida.