Den nya tekniken där spårstämplar i snö från lodjur samlas in och dna-analyseras kan vara ett bra komplement och effektivisera inventeringsarbetet.
Foto: Shutterstock Den nya tekniken där spårstämplar i snö från lodjur samlas in och dna-analyseras kan vara ett bra komplement och effektivisera inventeringsarbetet.

Bättre koll på loföryngringar med dna

Nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland skickat dna ur spårstämplar i snö från lodjur till labbet för analys. På länsstyrelsen är man hoppfull och tror att den nya tekniken ska bidra till att göra inventeringarna effektivare.

I och med att snötillgången i södra delen av landet oftast är oregelbunden är det svårt att inventera lodjur och särskilja familjegrupperna som håller till nära varandra.
– Det är en enorm frustration hos oss, och dem som rapporterar in de här spåren, att det inte stämmer. För de vet och vi vet att det är fler honor med ungar i det här området, säger Mia Bisther, som är inventeringsansvarig för stora rovdjur på Länsstyrelsen i Västra Götaland, i P4 Väst.

Identifierar individer
Hon tror att den nya tekniken där spårstämplar i snö från lodjur samlas in och dna-analyseras kan vara ett bra komplement och effektivisera inventeringsarbetet eftersom man får möjlighet att identifiera olika individer.
Det här pilotprojektet ska pågå i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län under två inventeringssäsonger och avslutas våren 2020. AquaBiotas forskningsinstitut utvecklar insamlings- och analysmetodiken och gör dna-analyserna. Nordens Ark bidrar med prover och Naturvårdsverket med 600 000 kronor.

Bidrar till ny kunskap
Förutom att den nya tekniken förväntas göra inventeringarna mer effektiva är förhoppningen att den också ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet.
Jakt & Jägare har skrivit om pilotprojektet tidigare.