Från vänster: 9,3x62 mm i jämförelse med .30-06, 7,92x57 mm, 6,5x55 mm och .308 Winchester.
Foto: Wikipedia Från vänster: 9,3x62 mm i jämförelse med .30-06, 7,92x57 mm, 6,5x55 mm och .308 Winchester.

Bäverjägarnas vapen ännu i beslag

Misstänks för förlupen kula

De båda männen har nu väntat på att få tillbaka sina vapen sedan i maj efter en händelse med en förlupen kula. För tredje gången får Nationellt forensiskt centrum mer tid för att avgöra vilket vapen kulan avlossades med.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om hur de båda jägarna befann sig på Storån, tre mil norr om Lindesberg i Västmanland, i början av maj.
Det var den sista torsdagen under bäverjakten och en av männen hade med sig en minderårig son.
Jakten gick bra men kvällen fick ett oväntat slut då en polisiär insatsstyrka plötsligt rusade fram.

Skott i innervägg
Efter förhör fick de båda männen veta att de misstänktes för en förlupen kula som gått genom ett fönster och in i en vägg en kilometer från platsen där de befann sig.
Juristen Tage Collberg företräder männen och han är upprörd över att det tar så lång tid för polisen att utreda fallet.
– Det är ingen utredning gjord efter sex månader och nu begär man ytterligare tre månader för att fastställa en kaliber på en förlupen kula, säger han.

Andra jägare
Enligt Tage Collbergs egen utredning finns det inget som säkert visar att den förlupna kulan kommer från något av männens gevär.
– Nu har det också framkommit att det var flera jägare ute vid tillfället, bland annat sköts det söder om mina klienter, säger han.
I samband med händelsen omhändertog polisen männens vapen.
Nu finns de hos Nationellt forensiskt centrum, NFC, som ska matcha kulan i väggen med vapnen.

Får inneha vapen
– Redan där borde de omgående ha kunnat utesluta en av männen. Ett vapen var nämligen i kaliber 9,3×62 och det andra i .308. Det borde rimligen kunna gå snabbt att fria en av männen.
Tage Collberg understryker att polisen inte anser att misstankarna gör de båda jägarna mindre lämpliga att inneha vapen.
– Inte alls, de har fått ha kvar sina övriga jaktvapen. Problemet är att de har missat hela älgjakten, säger han och tillägger:
– Dessutom är båda förordade av länsstyrelsen för att skyddsjaga dovhjort och vildsvin och det har de inte kunnat fullfölja.

Köpt nya studsare
Tage Collberg berättar också att de båda männen har köpt var sitt nytt klass 1-vapen i hopp om att kunna börja jaga igen.
– Jag kommer att ligga på för att vapentillstånden ska hanteras skyndsamt. Men deras fina kikarsikten sitter ju på de beslagtagna vapnen.
De omhändertagna vapnen kommer bäverjägarna att få vänta på ytterligare ett ovisst antal månader.
NFC har för tredje gången begärt att få förlängd tid på sig för att utföra sina analyser och det nya datumet är satt till den 11 januari.

”Det här är inte rimligt”
– För mig framstår det som vansinne att det ska behöva ta så lång tid. Antingen är kulan i för dåligt skick och då måste målet läggas ner eftersom ingen av mina klienter kan knytas till kulan. Eller så borde processen kunna gå fort, det är ju stor skillnad på 9,3×62 och .308.
Tage Collberg säger att han är allt annat än imponerad av utredningstakten hittills.

Gangsterskjutningar
– Mina klienter har inte kallats till förhör. Polisen har inte kontrollerat platsen och handläggaren har inte lyckats vända ett enda papper. Man bara väntar på NFC.
Han tillägger:
– Jag förstår att man har fullt upp med alla gangsterskjutningar, men det här är inte rimligt. Enligt min uppfattning rör det sig om ytterligare en skandalartad vapenhandläggning och två jägare som straffas månad efter månad utan att vara dömda.