Befarar tjänstemannastyre i Dalarna

På måndag den 17 maj ska Dalarnas viltförvaltningsdelegation ha sitt första möte. Men flera av representanterna i delegationen upplever att länsstyrelsens tjänstemän har svårt att släppa makten över bestämmandet och vill ge liten insyn i frågorna.

En av dem är Jonny Jones, c-politiker från Rättvik, som sitter på ett politiskt mandat i delegationen.
– Det blir en riktig holmgång om både nivåer på björn och hur älgförvaltningen ska hanteras, konstaterar han inför mötet.
– Jag hoppas, och vi är flera som arbetar för, att vi ska få ett verkligt inflytande på de här frågorna. Tyvärr försöker tjänstemännen att hålla de verkliga besluten så nära tjänstemannaorganisationen det går, tillägger Jonny Jones.

Vill ha större björnjakt
Som delegationen ser ut finns ändå ett visst hopp, anser han.
– En avsevärt högre avskjutning på björn och en något modestare avskjutning på älg är vad jag jobbar för. De andra rovdjursfrågorna kommer att behandlas mer under hösten, kommenterar Jonny Jones.
Många jägare i länet sätter ett stort hopp till viltförvaltningsdelegationen i och med att Dalarna har en av landets starkaste rovdjursstammar.