Foto: Privat Hans Lind efter en lyckad dag med jaktkompisen Curtan.

Begäran om skyddsjakt på sju vargar avslås

Tre revir, ett 30-tal vargar och en förstörd jakt fick de boende i Lekebergs kommun i södra Närke att reagera. Men nu avslår länsstyrelsen deras ansökan om skyddsjakt på sju vargar.

Hans Lind är stövarjägare och uppfödare i Mullhyttan i Lekebergs kommun i Örebro län. Under hösten och vintern har vargsituationen förvärrats gradvis och till Jakt & Jägare säger han:

”Revir som går ihop”

– En natt hade vi fem vargar inne i ett bostadsområde. Vi har reviren Villingsberg, Ölen och i väster Åtorp som är en del av det gamla Hasselforsreviret, revir som går ihop och rymmer ett 30-tal vargar.

Hans Lind tillägger:

– Till sommaren blir det ungar i alla reviren. Vi talar om ett område på två gånger två mil, då förstår du tätheten. När det låg bra med snö noterade jag 23 nedslag från varg en kilometer från byn. Jag såg ett älgnedslag från en älg som blev vargmat.

Gemensam ansökan

Hans Lind berättar att det finns 114 jaktlag i trakten som har skickat in en gemensam ansökan tillsammans med byn om skyddsjakt.

– Jakten har helt legat nere hos dem under den senaste säsongen, man betalar arrende och kan inte jaga en enda timme.

I ansökan uttrycks en stor oro för situationen:

Begäran om skydd

”Vi boende i Mullhyttan och angränsande små samhällen begär att som skydd för framtiden få skyddsjaga bort vargarna i ett revir benämnt Ölen eftersom dom börjar bli ett mot befolkningen i samhällena mot otaliga besök med bl.a. jakt på älg och rådjur i samhällena kan dom när deras bytesdjur som i dag är på upphällningen kommer angripa husdjur hästar och får och andra tamdjur som finns i våra samhällen och gud nåde oss angrepp på människor”.

Sedvanliga kriterier

Länsstyrelsen i Örebro län avslår ansökan med hänvisning till de sedvanliga kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda. Bland annat ska minst fyra dokumenterade angrepp av samma varg, revirmarkerande par eller familjegrupp ha skett under de senaste tolv månaderna.

– Vi måste få hjälp för att reda upp en mycket svår situation, säger Hans Lind.