Besked idag om vargjakten

Beslutet om hur många vargar som ska jagas under licensjakt i år är delegerad till respektive läns länsstyrelse. De beslut som togs av länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro län överklagades, men i dag väntas Naturvårdsverkets beslut i frågan.

Innan jul stoppades licensjakten på varg tillfälligt i Dalarna efter att miljöorganisationer överklagat beslutet och begärt inhibition. Om en vecka kommer Naturvårdsverkets definitiva beslut om hur det blir med saken, skriver Dagens Nyheter.

Frågan hos Förvaltningsrätten
I dag kommer Naturvårdsverkets beslut om hur det blir med licensjakten i Värmland och Örebro län. Även där överklagades länsstyrelsens beslut, men licensjakten stoppades inte vilket i sin tur överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad.
– Naturvårdsverket kommer att fastställa besluten om Värmland och Örebro.  Det är möjligt att jakten kommer att genomföras, men jag skulle ändå inte bli förvånad om Förvaltningsrätten i Karlstad säger stopp. Om Förvaltningsrätten avvisar miljöorganisationerna kan jag tänka mig att vi skulle få ett motiverat yttrande från EU-kommissionen i överklagandefrågan. Då blir det större press på kammarrätten i Göteborg som får bedöma samma fråga, säger Jan Darpö, professor i miljörätt i Uppsala, till Dagens Nyheter.

Kan bli fråga hos EU-domstolen
Saken kan fortfarande hamna på EU-nivå. Tidigare har jakten stoppats både 2013 och 2014. Skulle frågan gå vidare till Kammarrätten misstänker Jan Darpö att Högsta förvaltningsdomstolen begär ett förhandsbesked av EU-domstolen. Då kan både sakfrågan och frågan om huruvida man kan klaga i domstol att tas upp i EU-domstolen.
– Skulle man fråga EU-domstolen om vi kan ha en ordning där en sådan här fråga inte kan bedömas i domstol skulle den sannolikt svara ”det kan man verkligen inte, vi vill alltid kunna ha ett ord med i laget”. Det EU-rättsliga systemet bygger nämligen på att de nationella domstolarna kan fråga EU-domstolen om råd genom att begära ett förhandsavgörande, säger Jan Darpö till Dagens Nyheter.