– Vildsvin ses ibland enbart som ett problem – vi behöver lyfta de positiva delarna med vildsvinskött, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.
– Vildsvin ses ibland enbart som ett problem – vi behöver lyfta de positiva delarna med vildsvinskött, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

Bidragspengar för vildsvinskött

Jordbruksverket utlyser nu 5,5 miljoner kronor för projekt som ska bidra till att främja konsumtionen av vildsvinskött. Utlysningen ingår som ett av flera uppdrag i regeringens så kallade vildsvinspaket.

– Vildsvinskött ligger rätt i tiden. I nuläget gör konsumenter mer medvetna val av mat och man vill veta varifrån råvaran kommer. Vildsvinskött är en svensk och hållbar produkt. Men för att lyckas, och höja konsumenternas förtroende för vildsvinskött, krävs en attitydförändring. Vildsvin ses ibland enbart som ett problem – vi behöver lyfta de positiva delarna med vildsvinskött, säger Camilla Bender Larson, Näringsutvecklingsenheten på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Synpunkter från jägarkåren
Inför utlysningen har Jordbruksverket hämtat in synpunkter från centrala aktörer – som jägarkåren, LRF, livsmedelsproducenter, restaurangnäring och dagligvaruhandeln. Syftet har varit att få en tydlig bild av vad som krävs för att nå målsättningen att öka konsumtionen.
– Ett konkret exempel är att konsumenterna behöver få tips och idéer om vad man kan göra av köttet. Köttet behöver också finnas i olika former i butik: detaljstyckat, som färs, skav eller grillbitar. Vi inser att ökad efterfrågan kräver ökad tillgång vilket är en svår balansgång. Vi hoppas att dessa insatser kan bidra till ökad avsättning av svenskt vildsvinskött som i sin tur kan leda till att minska den mängd av vildsvinskött som i dag importeras, fortsätter Camilla Bender Larson.

Företag och föreningar kan söka
Företag, organisationer, föreningar, kommuner och regioner har till den 1 september i år på sig att söka stöd för projekt. Projekten kan innefatta ett eller flera av följande områden:
• Marknadsföring/kampanj som främjar konsumtionen av vildsvinskött.
• Förändringsarbete kring värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential.
• Stärkt kommunikation och informationsspridning om vildsvinskött.
• Stärkt samarbete mellan berörda parter i hela viltkedjan.
• Kunskapshöjande åtgärder med fokus på bearbetning/detaljstyckning, förädling/mathantverk, tillagning, försäljning, exponering och ursprung.
Projekten ska vara redovisade och slutförda den 1 september 2022.