Foto: Anders Lignell Ulf Lindström, JRF-Uppsala, testar tillsammans med Taija Lindfors från Tierps kommun och Camilla Andersson från Östhammars kommun den för helgen speciellt framtagna vildsvinskorven.

Vildsvinskött till alla i Uppland

För tredje året i rad genomförs i helgen en gemensam vildsvinsjakt i tre Upplandskommuner. Jägarnas Riksförbund och länets jägare är tillsammans med kommunerna Älvkarleby, Tierp och Östhammar, länsstyrelsen i Uppsala län samt Svenska Jägareförbundet med och arrangerar.

– Det här är ett bra sätt för våra medlemmar att visa vilken tillgång vildsvinskött är, säger Ulf Lindström, distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, Uppsala län.

– Målet är att genom gemensam jakt minska vildsvinsstammen i norra Uppland, visa på bra lokalt producerat kött och sprida kunskap om jakt, vilt och vildsvin, säger Taija Lindfors, kommunekolog i Tierps kommun.

Mat till skolor och äldreboenden

I samarbete med Månkarbo slakteri hoppas arrangörerna få in så många vildsvin som möjligt. Köttet kommer att förvandlas till mat i kommunernas skolor och äldreboenden. Under första året blev det sammanlagt 900 kilo kött, 2022 drygt 400 kilo och vad det blir i år återstår att se.

– Vi vet ju att grisstammen har gått ner på sina håll, men jägarna får 200 kronor per inlämnad gris och deltar i ett lotteri. Vetskapen om att köttet kommer till användning i skolor och äldreboende hoppas vi ska locka till gemensam jakt, säger Ulf Lindström.

Informationsträff för allmänheten

I de tre kommunerna kommer invånarna under helgen att märka av arrangemanget. Vid Månkarbo slakteri, dit jägare kan komma för att lämna skjutna grisar, startade det under fredagen med informationsträff för allmänheten.

– Att vidsvin är bra mat vet alla jägare. Men det krävs ett fungerande system för avsättning och hantering av vildsvin för att det ska bli vanligt på middagsbordet, säger Ulf Lindström.