Foto: Shutterstock JRF hoppas att nya grupper ska lockas att bli jägare om en ny jaktbar viltkategori införs – minivilt.

Förslag: Formalisera jakt på minivilt – skogsmöss är också djur

”Minivilt” som ett framtida komplement till ”högvilt” och ”småvilt” – JRF vill ta täten för modern jakt på mindre marker. ”Vi hoppas locka nya jägare, till exempel stadsbor som är vana vid möss och råttor”, kommenterar riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Jägarnas Riksförbund, JRF, hemställer att en ny kategori jaktbart vilt införs i jaktlagstiftningen. Tanken är att ”minivilt” ska komplettera befintliga ”högvilt” och ”småvilt”.

Skogsmus och sork

Som exempel på minivilt nämns skogsmus, husmus, brunråtta och sork. I hemställan understryks också att en ny del angående minivilt bör tillföras jägarexamen, blivande jägare bör ha en bred kunskap och artkännedom också om strikt fredade arter som till exempel hasselmus, allt för att jakten ska bedriva med hög etik.

Vad gäller skytte och vapenkrav vill förbundet att ”teoridelen kompletteras med ett skjutprov där jägaren ska placera 5 skott inom 1 tum (25,4 mm) på 10 meter, i enlighet med internationell standard”.

Stora fördelar

Jakten ska tillåtas med luftvapen ”såväl effektbegränsade som kraftiga” i minst kaliber 4.5 mm samt typgodkända fångstmedel.

Men vad är då fördelarna med minivilt? Jakt & Jägare tar frågan vidare till Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, som har författat hemställan.

– Oj, jag vill egentligen inte måla upp det här som en stor nyhet utan snarare se det som att vi vill formalisera något som redan finns. Vi är ju många som började den jaktliga banan med exempelvis musfällor, säger han och fortsätter:

– Vi hoppas locka nya grupper av jägare, till exempel stadsbor som är vana vid den här typen av vilt. Vi talar om människor som kanske ser råttor dagligen men sällan en älg eller hare. Minivilt kan vara starten för en ny jaktlig tradition, vi får se hur det landar.

Mindre gnagare

I hemställan understryker Jens Gustafsson att det antal svenskar som regelbundet ägnar sig åt fällfångst efter mindre gnagare som möss och råttor sannolikt räknas i miljoner. Det ger organiserad jakt efter minivilt en särställning och potential att segla upp som ohotad etta bland jaktformer i Sverige.

En stor fördel är att jakt efter minivilt kan bedrivas på mycket små marker.

Räcker med torpmark

– Faktum är att ett normalstort torp bär en årlig beskattning av tiotals minivilt. I tider med dyra jaktarrenden, minskad älgstam och hög inflation är det nog så viktigt med en jaktform som inte kostar utövaren skjortan, påpekar Jens Gustafsson.

Avslutningsvis noterar han i skrivelsen att det som så mycket annat handlar om att bygga landet robust i tider då självförsörjning är i fokus. Proteinintaget från minivilt ”kan komma att komplettera andra köttsubstitut som insekter och så kallat 3D-printat new meat”.

Fotnot: Artikeln är publicerad den 1 april.