Orsabjörn. Tobias Johansson med en av sina björnar han skjutit på Orsa Besparingsskog.
Foto: Privat Orsabjörn. Tobias Johansson med en av sina björnar han skjutit på Orsa Besparingsskog.

Björnjakt ger pengar till viltvård

Några mil norr om Orsa i Dalarna kan man numera köpa fågeljakt och organiserad björnjakt i ett av Sveriges björntätaste områden. Gästverksamheten startades på försök för fyra år sedan och omsätter numera 800 000 kronor om året.

Orsa besparingsskog, som omfattar cirka 75 000 hektar, befann sig för några år sedan i ett läge då jakt- och viltvården behövde struktureras upp.
– Tidigare var det bara ortsbor och delägare som jagade. Men samtidigt såg vi att jakten inte alls utnyttjades i den omfattning som var möjligt och att det behövdes pengar för till exempel inventeringar, viltvård och tillsyn, berättar Lars Karlsson, jaktansvarig på Orsa Besparingsskog.
– Vi behövde helt enkelt ett system där vi både kunde erbjuda ortsbor och delägare fortsatt billig jakt, men som samtidigt var relativt rättvist och inte orsakade kostnader för de markägare som inte jagade.

60 gäster på björnjakten
Det var då idén om att sälja jakt dök upp. Eftersom frågan är känslig började man på försök i mindre skala för fyra år sedan, vilket slog väl ut.
Sedan starten har verksamheten växt och förra året hade man ett 60-tal gästjägare de fyra första dagarna på björnjakten. Det har blivit en unik möjlighet i Sverige för intresserade att få jaga björn på så stora områden och i organiserade former. Ett tiotal björnar fälls årligen i området, varav ett par-tre björnar har fällts av gäster.

Alla välkomna
Vem som helst kan anmäla sitt intresse. Återkommande gäster har förtur, och om efterfrågan blir stor kan det hända att fler gäster tas in.
– Det beror på de befintliga jaktlagen som ska ta hand om gästerna. Jaktlagen bestämmer själva hur många de vill ta emot och de får behålla en mindre del av inkomsten för besväret, berättar Lars Karlsson.
Målet med verksamheten är att all jakt och viltvård på Orsa besparingsskog ska finansiera sig själv. Det gäller till exempel inventeringar, olika viltvårdsåtgärder, skjutbanor mm.
Pengar som blir över ska gå in i besparingsskogens gemensamma resurser, som stugor och annat som alla delägare kan utnyttja.

300 fågeljägare
En annan populär verksamhet är fågeljakten. Här säljer besparingsskogen cirka 30 gästkort per dag från 25 augusti. Förra året jagade 300 unika gäster på markerna. Och inkomsterna från både björnjakten och fågeljakten uppgick förra året till totalt 800 000 kronor.
– Markerna är så stora att det aldrig råder någon trängsel ute i skogen, konstaterar Lars Karlsson .
Orsa besparingsskogs marker är fågelrika och omväxlande, med insprängda myrar, berg och bäckdrog, samt en hel del gammelskog inom området. Till exempel arrangerar Skällande fågelhundsklubben MellanSverige varje år ett av sina jaktprov inom området.
Många norrmän har upptäckt markerna och brukar återkomma år från år för att jaga och träna sina stående fågelhundar.

Fakta/Jakt på Orsa besparingsskog
Pris björnjakt: 1 500 kr/dag
Pris fågeljakt: 600 kr/dag (25 aug–7 sep), 450 kr/dag (8 sep–30 sep), 300 kr/dag (1 okt–jakttidens slut)
Pris hare och mindre rovvilt: 100 kr/dag
Begränsning: Max fem skogshöns, varav två tjädrar, per dag.
Premie: Räv, mink, mård och grävling belönas med 200 kr styck.
Möjlighet till boende i stugor (ingår inte i priserna ovan).
Mer info: www.orsabesparingsskog.se, www.noppikoski.com