Ytterligare en björn får nu skjutas i renbetesland i Dalarna.
Foto: Mostphotos Ytterligare en björn får nu skjutas i renbetesland i Dalarna.

Björnjakten återupptas i Dalarna

Licensjakten på björn återupptas i Dalarna. Bakgrunden är överskjutningar som resulterade i att jakteffekten i renskötselområdena delvis uteblev.

I går beslutade länsstyrelsen i Dalarnas län om att licensjakt efter högst en björn återupptas i ett delområde där renskötsel förekommer.
Anledningen är att det under jaktens första dagar förekom fyra överskjutningar i länet.
De överskjutna björnarna räknades av från delområden där det fortfarande fanns tilldelning kvar.

”Påverkas av de stora rovdjuren”
En björn överfördes i samband med detta från ett delområde med renskötsel. Licensjaktens rengynnande effekt uteblev därför delvis eftersom fyra björnar i stället för fem sköts i området.
– Rennäringen är en areell näring som påverkas i hög utsträckning av de stora rovdjurens närvaro och licensjakten är ett viktigt verktyg för att på lång sikt förebygga skador orsakade av rovdjur. Licensjakt gör det möjligt att minska koncentrationen av rovdjur i de områden där de riskerar att göra störst skada för exempelvis rennäringen, kommenterar Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.