Avgörandet om björnjakten i Jämtland ligger nu hos kammarrätten i Sundsvall.
Foto: Mostphotos Avgörandet om björnjakten i Jämtland ligger nu hos kammarrätten i Sundsvall.

Björnjakten i Jämtland prövas

Omfördelningen av kvarvarande björnar på licensen i Jämtland är fortsatt stoppad. Detta i väntan på att kammarrätten prövar länsstyrelsens beslut om licensjakt på 200 björnar.

Det är Svensk Jakt som skriver om de senaste turerna kring licensjakten på björn i Jämtland. De startade då Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna överklagade beslutet om licensjakt på 200 björnar i Jämtlands län.
Då förvaltningsdomstolen gick på länsstyrelsens linje överklagade föreningarna också till kammarrätten i Sundsvall.

Jakten gick trögt i väst
Under processens gång genomförde länsstyrelsen i Jämtland en förändring och slog samman åtta jaktområden till ett enda.
Motivet till åtgärden var att jakten hade gått trögt i de västra länsdelarna med närhet till rennäringen.
Under en dag hann man jaga och skjuta sju björnar, sedan överklagades och inhiberades också beslutet om ändrade jaktområden med förklaringen att länsstyrelsen inte får ändra ett beslut som är under prövning.

Kammarrätten måste avgöra
Detta medför att beslutet om tilldelning under årets björnjakt i Jämtland först måste prövas av kammarrätten. Därmed går det för närvarande inte att slutföra en länsomfattande jakt på de återstående björnarna.
I stället fortsätter jakten i åtta jaktområden enligt det ursprungliga beslutet.
Under tisdagseftermiddagen fanns det 40 björnar kvar av årets tilldelning i Jämtland. I fem av jaktområdena är jakten avlyst då kvoten är fylld där.