”Blir det avlysningsjakt på varg, Nykvist?”

– Kommer regeringen att tillåta avlysningsjakt på varg i vargtäta områden? Det undrar Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesman i jakt- viltvårdspolitiska frågor.
Frågan ställs till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) i riksdagen i dag.

– Den frågan borde vara lätt för jordbruksministern att ge riksdagen ett svar på, kommenterar Bengt-Anders Johansson.

– Särskilt nu när socialdemokraterna från högsta nivå talar om att tamdjur ska få skydd mot rovdjuren. Om regeringen menar allvar efterlyser jag ett ja på min fråga om avlysningsjakt på varg, tillägger han.

Miljöpartiet ett problem för s

– Problemet med de nya besked om ökat lokalt inflytande över rovdjursfrågorna, som kommer från socialdemokraterna, är att man samarbetar med miljöpartiet.

Partiet motsätter sig alla förändringar av rovdjurspolitiken.

– Rovdjurspolitiken blir alltså föremål för förhandlingar som kan sluta i en ny trängselskatt eller fler friår enligt tidigare känt mönster, befarar Bengt-Anders Johansson.

Det har tagit sex år att komma fram till de ändringar av jaktförordningen som ska träda i kraft i mars, påpekar moderaternas talesman i jaktfrågor.

Fler tamdjursägare riskerar fängelse

– Trots alla års utredande saknas fortfarande möjlighet för tamdjursägare att skydda djur som finns utanför hägn mot rovdjursangrepp. Om inte lagen ändras riskerar fler människor att skickas i fängelse för att ha fredat sina tamdjur. Jag ser fram emot att få veta om jordbruksministern antingen anser att detta är rimligt eller om man istället ska tillåta avlysningsjakt på varg i vargtäta områden.