Blir Värmland först med skyddsjakt på varg?

Tre representanter från styrelsen för Jägarnas Riksförbund i Värmland – Henrik Tågmark, Curt Borg och Hans-Bertil Granewall – gjorde en uppvaktning på regeringskansliet i mitten av december. De lämnade då ett förslag om att Värmland ska bli försökslän för att få bedriva skyddsjakt på varg.

Värmland är ett av de vargtätaste länen i Sverige, med minst sju föryngringar i år. Riksdagen har som delmål att det ska finnas 20 familjegrupper av varg i Sverige. Men som det ser ut nu befinner sig de flesta av de svenska vargarna i trakterna av Värmland och Dalarna. En ökning av den svenska vargstammen gör att situationen blir ohållbar för de människor som bor och verkar där.

– Regeringens nuvarande förslag till ändring av paragraf 28 är otillräcklig, anser Henrik Tågmark, andre vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

– Vi måste ju få möjlighet att få försvara alla våra djur, fortsätter han.

I Värmland förekommer fäbodbruk, vilket gör att regler om att rovdjur bara får skjutas inom inhägnat område inte fungerar.

Mottagandet hos regeringskansliet var bra och frågan togs emot med en positiv inställning. Representanterna för Jägarnas Riksförbund i Värmland träffade Anna Ullström, som är sakkunnig på jordbruksdepartementet, och riksdagsledamöterna Anki Johansson och Sinikka Bohlin.

Förslaget från Jägarnas Riksförbund i Värmland om skyddsjaktens utformning innebär två steg. Det första att exempelvis varg som attackerar hundar eller annan tamboskap utanför inhägnader ska kunna skjutas utan att det för den skull ska behöva handla om nödvärn.

Det andra är att Värmland som försökslän ska få bedriva avlysningsjakt på varg. Förvaltningen ska ske regionalt via länsstyrelsen.

Henrik Tågmark ser positivt på framtiden för skyddsjakten. Han anser att det är viktigt att försöket att bedriva skyddsjakt i Värmland blir av redan under 2006.

– Värmland har plågats av varg i årtionden. Med detta ser problemet ut att vara på väg mot en lösning, säger han.