Ett hotande blyförbud i ammunition oroar Reservistförbundet i Finland. Kommer de frivilligas träning att upprätthållas på hög nivå också efter ett förbud?
Foto: Shutterstock Ett hotande blyförbud i ammunition oroar Reservistförbundet i Finland. Kommer de frivilligas träning att upprätthållas på hög nivå också efter ett förbud?

Blyförbudet kan försvaga finskt försvar

Reservistförbundet i Finland protesterar mot ett kommande EU-förbud mot bly i ammunition. Orsaken är att man tror att minskande skytteträning kommer att försämra finsk försvarsförmåga.

Reservistförbundet motsätter sig de begränsningar i användningen av bly i ammunition som den europeiska kemikaliemyndigheten föreslagit för Europeiska kommissionen, uppger Hufvudstadsbladet.

Sämre soldater
”Detta kommer att leda till en risk för att våra medlemmars skjutförmåga försämras om ny reglering gör det svårare att hålla på med jakt och sportskytte”, menar reservisterna. 
Största delen av Finlands krigstida styrka består av reservister som behöver upprätthålla sin skjutförmåga. Försvarsmaktens krigstida reserv i Finland är ungefär 280 000 soldater.