Foto: Mostphotos Sannolikt kommer den aktuella vargen från reviret Stagelåsen som delas av Gävleborg och Västernorrland.

Boende i Ångetrakten uppmanas att inte locka varg till byn

Boende i området kring Östavall i Ånge kommun ombeds av länsstyrelsen att kontrollera att inget i omgivningen kan locka varg, exempelvis viltutfordring. Uppmaningen beror på att flera vargar rör sig i området.

Från mitten av februari har länsstyrelsen i Västernorrland regelbundet mottagit rapporter från allmänheten om att en varg rör sig inne i Östavall.

Tre olika individer

– Dessutom har dna säkrats från tre olika individer som befunnit sig inom en mils radie runt Östavall under den aktuella perioden, säger Peter Nilsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland till Jakt & Jägare.

Han tillägger:

– Men vi gör bedömningen att det är en ensam individ som rör sig inne i samhället.

Sannolikt är vargen som syns i Östavall en ung hane som kommer från reviret Stagelåsen som delas av Gävleborg och Västernorrland. Det har inte kommit in uppgifter om att den har uppträtt aggressivt eller förorsakat skador.

Se över omgivningen

Men länsstyrelsen uppmanar ändå de boende i området att ”se över sin omgivning för att se om något kan locka vargen. Utfodring av annat vilt nära samhällen kan exempelvis locka rovdjur och leda till att de uppvisar ett mindre skyggt beteende”.

Men förhoppningen är att vargen självmant kommer att avlägsna sig från tätorten.

– Besöken avtog plötsligt och vargen började dyka upp längre österut mot Ånge, men också där har det avtagit de två senaste dagarna, säger Peter Nilsson.