Danska myndigheter säger nej till att återinföra räv på Bornholm.
Foto: Holger Persson/Mostphotos Danska myndigheter säger nej till att återinföra räv på Bornholm.

Bornholm ska vara rävfritt

Jägare har ansökt om att återigen få räv till ön Bornholm, men myndigheterna i Danmark vill att ön ska fortsätta att vara rävfri och säger nej.

Räven försvann från Bornholm på 1980-talet då den hade drabbats av en sjukdom.
Danmarks Jeagerforbund på ön vill dock att öns invånare återigen ska ha en möjlighet att få se räven i Bornholms natur. Den skulle kunna säkra sunda viltbestånd och ta vildkatter, vildkaniner, möss och råttor.

Inget allmänt önskemål
Men Miljöstyrelsen avstyrker ansökan. Ett skäl är att det på ön inte finns något allmänt önskemål om att få tillbaka räven. Om så sker skulle den kunna vara till fara för mindre vilt. De som föder upp djur, till exempel de som har några höns, vill heller inte ha tillbaka räven.
Myndigheten anser det också bra att ha ön fortsatt rävfri. Den kan då fungera som en referensyta om det i framtiden ska forskas om rävens påverkan på dansk natur.