Vargstammen i Sverige fortsätter att minska, särskilt i Dalarna. Totalt är det cirka 300 vargar i Sverige, enligt vinterns inventering. Förra året var det cirka 305 svenska vargar och då slopades licensjakten på varg.
Foto: Shutterstock.com Vargstammen i Sverige fortsätter att minska, särskilt i Dalarna. Totalt är det cirka 300 vargar i Sverige, enligt vinterns inventering. Förra året var det cirka 305 svenska vargar och då slopades licensjakten på varg.

Cirka 300 vargar i Sverige

Resultatet från inventeringsperioden 2018/19 visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Det är en marginell förändring från förra vintern, då inventeringen visade cirka 305 vargar. I Dalarna fortsätter antalet vargar minska.

Fakta om varginventering

• Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars.
• Vid inventeringar registreras familjegrupper och vargpar som hävdar revir.
• Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö samt DNA-analyser från urin och spillning.
• Det totala antalet vargindivider, såväl i revir som ensamma vandringsvargar, beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen är stammen ungefär lika stor som i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2018/19 beräknas till cirka 380 vargar, varav cirka 300 i Sverige.

Ligger still på cirka 300 vargar
– Inventeringen visar att vargstammen ligger still runt det antal på 300 individer som bedöms vara gynnsam bevarandestatus för arten i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
Det finns dock regionala skillnader. Trots att vargstammen nationellt är ungefär lika stor som i fjol är det en fortsatt minskning i antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län sedan 2016.

Besked om vargjakten inom kort
– Antalet vargar påverkar hur vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kommer inom kort meddela hur det blir med länsstyrelsernas beslutanderätt om licensjakt på varg, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.