Det fanns cirka 840 lodjur i Sverige förra vintern. Inventeringssiffran innebär att lostammen fortsätter att minska, vilket i sin tur påverkar besluten om licenjakt på lodjur.
Foto: Arkivbild/Shutterstock.com

Det fanns cirka 840 lodjur i Sverige förra vintern. Inventeringssiffran innebär att lostammen fortsätter att minska, vilket i sin tur påverkar besluten om licenjakt på lodjur.

Cirka 840 lodjur i Sverige

För andra året i rad presenterar Sverige och Norge gemensamt en översikt över lodjurstammen i Skandinavien. Den senaste inventeringen från vintern 2013-2014 tyder på en ytterligare nedgång av lodjursstammen, vilket lär påverka beslut om licensjakt i lolänen.
Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1 195 lodjur i Skandinavien. Därmed ligger den svenska lostammen under referensvärdet på 870 lodjur.

Samarbetet med Norge ger en unik överblick över lodjurstammen på skandinavisk nivå, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Samarbetet har resulterat i enklare regelverk. Gemensamma databaser möjliggör ökad insyn i inventeringsarbetet och det har skapats bättre möjligheter för alla att delta i inventeringsarbetet, tycker verkets företrädare.

”Inventeringar i världsklass”
– Vid internationella jämförelser har vi inventeringar i världsklass. Men som vid all övervakning kan det finnas brister och felkällor i inventeringsresultaten, säger Magnus Kristoffersson, vilthandläggare vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.
Samkörningen av beståndsövervakningen mellan länderna ger en jämförbar och rättssäker bild av lodjursstammen i Skandinavien, vilket är en nödvändig utgångspunkt för förvaltningen av arterna i både Sverige och Norge, konstateras det från myndigheten.
– För att inventeringarna ska bli än bättre ser vi gärna att allmänheten deltar mer i inventeringsarbetet. Observationer från de som vistas i skog och mark är nödvändiga för att inventeringarna ska bli rättvisande. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat, kommenterar Magnus Kristoffersson.
Minskningen av lodjurstammen i Sverige har skett gradvis från toppnoteringarna 2008-2009, då 291 familjegrupper kunde konstateras, till den senaste inventeringen 2013-2014, som visade på 142 familjegrupper.

840 lodjur förra vintern
Enligt beräkningar baserade på inventeringsresultaten vintern 2013-2014 fanns det i Sverige 840 lodjur. Detta innebär att stammen nu ligger strax under referensvärdet, vilket för lodjur är 870 individer.
Referensvärdet bör inte understigas om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. För att klara målen om gynnsam bevarandestatus i landet krävs det att nedgången av lodjurspopulationen bromsas upp.

Ökad lojakt i renskötselområdet
Det kan finnas flera orsaker bakom lodjurstammens tillbakagång. Minskningen kan inom renskötselområdet förklaras med en ökad jakt på lodjur.
I mellersta Sverige är minskningen sannolikt kopplad till flera olika samverkande faktorer. Andra faktorer kan till exempel vara en minskning av tillgången på bytesdjur eller konkurrens med andra rovdjur, konstaterar verket.
Även inventeringsarbetet kan påverkas av till exempel snöfattiga vintrar och svåra spårförhållanden. Eftersom inventeringsarbetet utvecklas och förbättras, bland annat genom utveckling av nya metoder, kan delar av minskningen även bero på en överskattning av lodjurstammen vid tidigare inventeringar, spekulerar Naturvårdsverket.