SKK:s vd har stoppat utvecklingen av Arrangera jaktprov för att inte anstränga SKK:s likviditet.
Foto: Hans Notsten/Mostphotos SKK:s vd har stoppat utvecklingen av Arrangera jaktprov för att inte anstränga SKK:s likviditet.

Corona stoppar it-lösning för jaktprov

Svenska Kennelklubbens, SKK:s, utveckling av ett eget digitalt system för administration av jaktprov, Arrangera jaktprov, stoppas. Även andra åtgärder inom SKK i coronapandemins spår påverkar jägare och jakthundsägare.

Sedan 2014 har Svenska Kennelklubben, SKK, haft som ambition att ta fram ett egenutvecklat digitalt system för administration av jaktprov åt sina jakthundsklubbar. Projektet har dragit ut på tiden, men under 2019 kom det praktiska utvecklingsarbetet äntligen i gång.

Mejl till jakthundsklubbarna
Förra veckan fick dock jakthundsklubbarna, som ingår i projekten och har skrivit avtal med SKK, ett mejl från SKK:s vd Ulf Uddman. I det går att läsa:
”Med anledning av rådande situation har jag som VD tvingats ta fram beslut om väsentliga kostnadsbesparingar och besparingar på investeringar baserat på att inte anstränga SKKs likviditet.
Ett av de utvecklingsprojekt jag tvingats stoppa p.g.a. att för stora utvecklingskostnader återstår är ett eget utvecklat jaktprovsadministrativt system.”

Söker en annan lösning
Ulf Uddman förvarnar klubbarna om att SKK kan hamna i en situation där organisationen inte kommer att kunna leverera en it-lösning för jaktprov, i enlighet med avtalet. Han skriver att SKK för närvarande provar att finna en annan lösning med en extern part/-er som redan har ett anmälningssystem för tävling.
De drabbade klubbarna är: Svenska Dreverklubben, Svenska Beagleklubben, Svenska Taxklubben, Svenska Wachtelklubben, Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, Fågelhundarnas Arbetsutskott och Svenska Schweisshundklubben.
– Det är min förhoppning att innan midsommar kunna ha en tydlig bild av om vi kan hitta en lösning som kan vara klar att tas i bruk när de nya reglerna börja gälla efter nästa regelrevidering, det vill säga 2022, säger Ulf Uddman till Jakt & Jägare.

Ingen Hundsport Jakthund
En annan besparing som SKK har gjort i vår är att ställa in nummer 2 av Hundsport Jakthund, alltså bilagan till länsklubbarnas medlemstidning.
För att underlätta för uppfödare och jakthundsägare har SKK också beslutat om möjligheter att få dispens vid valpregistrering och start på jaktprov.
SKK medger en generell dispens från krav i grund- och registreringsreglerna om att, före parning, inkomma med resultat av exempelvis ögonlysning eller HD- och ED-undersökningar. Valparna kommer att registreras, men för att få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt. Dispensen gäller för närvarande fram till 31 maj.
– Vi tror inte att våra uppfödare parar vad som helst, utan dispensen är ett sätt att lösa en akutsituation, förklarar Ulf Uddman.

Dispens för krav på utställningsmerit
Dessutom låter SKK berörda jakthundsklubbar söka dispens vad gäller kravet på utställningsmerit för hundar innan de startar på jaktprov i höst, eftersom alla utställningar för tillfället är inställda eller framflyttade.