Då kan du förlora dina vapen

Med regeringens nya lagförslag riskerar många jägare och skyttar att förlora sina vapen på grund av vaga bedömningar om att de är ”olämpliga” av medicinska skäl.
Redan innan den nya lagen var aktuell fick en rullstolsburen jägare alla sina vapen beslagtagna. Polisens skäl var att jägaren tagit en grogg och inte hunnit ordna kläderna efter ett toalettbesök.

Justitieminister Thomas Bodström vill skärpa kraven för vapenlicens. För närvarande ska läkare med patienter som är psykiskt störda anmäla till polisen att personen i fråga är olämplig att ha tillstånd för vapen.

Nu vill regeringen införa en utvidgad ”sjukregel” som gäller ”alla medicinska skäl”, till exempel vapenägare som blivit senildementa.

– Det kan till exempel vara att man visar väldigt dåligt omdöme, en väldigt stor aggressivitet eller något annat skäl som gör att den här personen inte är lämplig att ha vapen, säger Thomas Bodström till Ekot.

En patient som anmäls som olämplig att ha vapen kan nekas att få en vapenlicens. Den som redan har vapen har tre månader på sig att avyttra vapnen innan de blir tvångsinlösta.

Elva fall i Västmanland

Enligt Vestmanlands Läns Tidning har polisen i Västmanland beslagtagit vapen vid elva tillfällen förra året efter polisanmälningar.

Den kommande lagändringen innebär att många jägare och målskyttar kan förlora sina vapen på grund av minst sagt vaga omständigheter.

Redan nu kan det räcka med att en jägare är slarvigt klädd och har tagit en grogg för att förlora sina vapen.

En jägare i Östersundstrakten, som är rullstolsburen efter en arbetsskada, fick besök av en polisman. Ärendet var att hämta ett vapen som jägaren tillfälligt förvarade åt en nära anförvant.

När jägaren öppnade hade han inte hunnit ordna sina kläder efter ett toalettbesök.

”Sjuklig och ganska onykter”

Polismannen uppfattade honom som ”sjuklig och ganska onykter”.

Bernt Lindqvist, Jägarnas Riksförbunds juridiskt sakkunnige, har förordat inför länsrätten att mannen ska få tillbaka sina vapen.

– Att vara rullstolsbunden utgör inget hinder mot att inneha jaktvapen och jaga. Det finns heller inget förbud om att förtära alkohol i måttlig mängd i hemmet, konstaterar Bernt Lindqvist.

– Jägaren har dessutom skaffat ett läkarintyg som klart styrker att han inte har några alkoholproblem och att hans intellekt är helt normalt, tillägger Bernt Lindqvist.

Just det här fallet slutade lyckligt.

Jägaren i Östersunds-trakten fick rätt i länsrätten.

– Polisen kommer att lämna tillbaka bössorna, säger Bernt Lindqvist.

Frågan är hur det hade gått för den rullstolsburne mannen om hans fall hade behandlats i enlighet med Bodströms nya sjukregel.